Sunnmøre kristelege mannskor på påsketur til Selje

Langfredag kl. 16:00 - kollekt til KFUK-KFUM

Les meir

 

Kyrkjelyden sitt årsmøte for Selje sokn

Årsmøtet blir halde på Selje bedehus fredag 22. mars kl. 18:00. Mat, kaffi og åresal.

Les meir

 

Kyrkjelyden sitt årsmøte i Kjølsdalen

Kyrkjelyden sitt årsmøte blir halde søndag 17. mars etter gudstenesta kl. 11:00

Les meir

 

Kyrkjelyden sitt årsmøte i Eid sokn

Kyrkjelyden sitt årsmøte blir halde søndag 17. mars etter gudstenesta kl. 17:00

Les meir

 

Kyrkjelyden sitt årsmøte i Ervik sokn

Kyrkjelyden sitt årsmøte blir halde søndag 10. mars etter gudstenesta kl. 11:00

Les meir

 

Velkomen til Krølle-gudsteneste i Leikanger, Selje og Ervik kyrkjer

3.mars:  Leikanger kyrkje kl. 11:00 og Selje kyrkje kl. 16:00. 10.mars:  Ervik kyrkje kl. 11:00.

Les meir

 

Årsmøte i Leikanger sokn

Det vert årsmøte i Leikanger sokn 3. mars etter gudsteneste og flygelkonsert

Les meir

 

Årsmøte i Totland sokn

Årsmøte for Totland sokn: Søndag 25. februar 2024 etter gudstenesta kl. 12:00

Les meir

 

Utdeling til 1,2,3,4 år i Totland kyrkje

Velkomen til familiegudsteneste med utdeling til alle som blir 1, 2,3 og 4 år i Totland sokn!

Les meir

 

Utdeling til 2,3,4 år i Kjølsdalen, Stårheim og Eid kyrkjer

Velkomen til familiegudsteneste med utdeling til alle som blir 2,3 og 4 år i Kjølsdalen, Stårheim og Eid!

Les meir

 

Soul Children Gathering i Sogn og Fjordane

Operahuset Nordfjord: Soul Children Gathering 22. oktober kl. 10:00 Konsert kl. 16:30  

Les meir

 

Kyrkjevalet - førehandsrøysting

Kyrkjevalet 2023 er i gong! Her kan du stemme:  Førehandsrøysting digitalt: 10.08-06.09 på kirken.no (klikk her)   Førehandsrøysting...

Les meir

 

Ferietid

Kyrkjekontora på Nordfjordeid og i Selje er stengde 17. juli - 6. august. 24.- 30. juli er det diverre heller ikkje nokon til å ta telefo...

Les meir

 

Lovsongkonsert i Selje kyrkje

Laurdag 8. juli kl. 18:00

Les meir

 

Seljumannamesse 2023

Les meir

 

Nominasjons-komiteane sine lister

Sokneråda i Stad er no klare med sine lister med nominerte kandidatar til soknerådsvalet i september. Desse vert kunngjorde her og i ulike ...

Les meir

 

Kyrkjevalet 2023

Det er tid for å laga lister til kyrkjevalet. Både ved soknerådsvalet og bispedømerådsvalet er det frist 31. mars kl. 12 for å levera liste...

Les meir

 

Tysdagskonsertar i Eid kyrkje

Tysdagar kl. 15:00-16:00 Klikk for å sjå datoar

Les meir

 

Kyrkjelydane sine årsmøte

Sjå kor tid din kyrkjelyd held årsmøte for 2022

Les meir

 

Grautlaurdag

Grautlaurdag i Selje prestegard og på Flatraket skule 3. desember kl. 13-16

Les meir

 

Musikk til trøyst og ettertanke

Selje kyrkje, fredag 4. november kl. 18:00

Les meir

 

Prostiturné 2022

Halvor Nordhaug vitjar Nordfjord prosti for siste gong som biskop 6. oktober 2022

Les meir

 

Olsokfeiring

Tradisjonen tru, byr vi også i år på Olsokgudsteneste i Sagastad med Olaf Sigurd Gundersen søndagen nærast Olsok. I år tjuvstartar vi med k...

Les meir

 

Konsert i Selje kyrkje

Laurdag 2. juli kl. 18.00 blir det konsert i Selje kyrkje i samband med Seljumannamesse  

Les meir

 

Program Seljumannamesse 2022

Klikk for å sjå årets program for Seljumannamesse

Les meir

 

Konfirmantpåmelding

Vi ser fram til å starte eit nytt konfirmantår! Invitasjon og påmeldingsskjema er sendt i posten.

Les meir

 

Keltisk pilegrimskonferanse

I forkant av Seljumannamesse 2022 blir det halde Keltisk prilegrimskonferanse, laurdag 2. juli. Merk: Påmelding 

Les meir

 

Konfirmantar 2022

Konfirmantar 2022 i kyrkjene i Stad

Les meir

 

Resultat frå Fasteaksjonen 2022

Innbyggjarane i Stad har vist stor gjevarglede. Tusen takk, alle saman!

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje 7. april

Kveldsgudsteneste med undervisning om bøn!

Les meir

 

Ny prost i Nordfjord!

Søndag 3. april kl. 18.00 blir det innsett ny prost i Nordfjord.

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar 2023 - 2027

Konfirmasjonsdatoane 5 år fram i tid er klare

Les meir

 

Aktivitetsglede i Selje

Leikar og lett kroppsøving. Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje

Torsdag 10.februar kl. 19 blir det igjen kveldsgudsteneste i Eid kyrkje. Dette er for alle som har lyst å bli med på ei enkel gudsteneste ...

Les meir

 

Vedtekter for gravplassane i Stad kommune, Vestland

Les meir

 

Juleandakt frå Selje kyrkje

Prestar og tilsette i Stad kyrkjelege fellesråd ynskjer alle ei signa jul!

Les meir

 

Påmelding til gudstenester

Det blir ikkje påmelding til gudsteneste no, før vi veit meir om nasjonale koronareglar.

Les meir

 

Julekonsert i Ervik kyrkje

Det blir julekonsert i Ervik kyrkje tysdag 14. desember kl. 19.00.

Les meir

 

Adventskonsert

Stadlandet Gospelkor held adventskonsert i Leikanger kyrkje søndag 28.11 kl.19.00

Les meir

 

Aktivitetsglede Selje

Leikar og lett kroppsøving. Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Diakonisamling Selje

Lett servering og kaffidrøs Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Syng med oss på Betania

Kveldens gjestar: Grete og Olaf Sigurd Gundersen Musikk: Gunnhild Sindre og Ralph J. Cupper

Les meir

 

Diakonisamling Leikanger

Lett servering og kaffidrøs Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Søndagskaffi i Selje prestegard

Søndagskaffi i Selje prestegard søndag 10. oktober kl. 15.00 Tema: Sorg

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje

Kan det freiste med kveldsgudsteneste midt i veka? Kom og prøv siste torsdag i månaden!  

Les meir

 

Ny sokneprest i Eid sokn

Søndag 26. september blir Beate Folkestad Osdal innsett som ny sokneprest i Eid sokn.

Les meir

 

Sunnivafestivalen 2021

Her finn du programmet til Sunnivafestivalen i Selje 2021

Les meir

 

Holmely

Her er haustprogrammet for Holmely omsorg og retreat

Les meir

 

Haustkonfirmantar 2021

Her er årets haustkonfirmantar!

Les meir

 

Babysong er i gong igjen!

Etter ein god sommarferie er Babysong endeleg i gong!

Les meir

 

Førsteklasses!

Førsteklassingane skal snart ha sin aller fyrste dag på skulen, og no inviterer vi dei til "Førsteklasses" gudsteneste, søndag 15. august. ...

Les meir

 

Orgelmusikk i Eid kyrkje

Ralph er på plass kvar fredag med konsert!

Les meir

 

Opa kyrkje på Eid

Tradisjon tru har vi opa kyrkje på Nordfjordeid i sommar!

Les meir

 

Opa kyrkje i Selje

Les meir

 

Jon-Vegar Sole Sundal til Selje!

Stad "sin eigen" europameister på kornett kjem til Selje kyrkje 25. juni kl. 19.00!

Les meir

 

Budapestkoret på besøk!

Konsert i Ervik kyrkje 26. juni kl. 19.00 og deltar i gudstenesta i Eid kyrkje 27. juni kl. 11.00

Les meir

 

Høyring av forskrift til nye vedtekter for gravplassane i Stad

Gravplassforvaltninga i Stad har utarbeidd forskrift til nye, felles vedtekter for alle gravplassane i Stad kommune.

Les meir

 

Konsert i Ervik kyrkje

Det vert konsert med Stig Ulv 28. mai kl.19:00 

Les meir

 

Årsmøte og soknemøte i Leikanger

Årsmøtet vert halde i kyrkja 19.mai kl.18:00. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Konfirmasjonar i Mai

Årets konfirmantar

Les meir

 

Påskedag i Eid kyrkje

Ver med når vi tenner verdens lys!

Les meir

 

Påskegudsteneste på nett

Vi kan desverre ikkje ha kyrkjelyden til stades, men du kan følgje med på nett!

Les meir

 

Sjuande veke i fastetida!

Vi les regnbogebøna frå Heggjabygda kyrkje!

Les meir

 

Velkomen til kyrkjebesøk med utdeling!

Les meir

 

Tredje veke i fastetida

Vi førebur oss til fastetida med grøn veke i Stårheim kyrkje

Les meir

 

Andre veke i fastetida

Vi førebur oss til fastetida med gul veke i Leikanger kyrkje!

Les meir

 

Lov med 100 i kyrkja!

No er det lov med 100 personar på tilvist plass i kyrkjene, men vi må sjølvsagt følgje smittevernreglane,

Les meir

 

Årsmøte i Stårheim sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 07. mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Fyrste veke i fastetida

Regnbogebøn frå Totland kyrkje

Les meir

 

Årsmøte i Kjølsdalen sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 21. mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Årsmøte i Eid sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 21 mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Årsmøte i Totland sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 07. mars. Vanlege årsmøtesaker

Les meir

 

Årsmøte i Selje sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 28. februar. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Oskeonsdag

Regnbogebøn frå Selje kyrkje

Les meir

 

Utekafé på Harpefossen!

I dag er det klart for at 10.trinn kan kome på utekafé på Harpefossen. Jakob er spenn klar!

Les meir

 

1-4 års gudsteneste i Totland

1-4-årsgudsteneste

Les meir

 

Julekonsert i Ervik kyrkje

Onsdag 16.12 kl.19:00 

Les meir

 

Intervju med Kyrkjeverja

Kristen Hundeide vart intervjua av Fjordabladet i høve utlysing av kyrkjeverjestillinga

Les meir

 

Miljømesse 11.10.20

Vi hadde ei kjekk samling og auksjon ilag med konfirmantane søndag 11.10 på NMS gjenbruk på Nordfjordeid!

Les meir

 

Ny prost i Nordfjord!

Gudstenesta i Eid kyrkje søndag 20. september var ei skikkeleg høgtidsstund! Med dei fleste prestane i Nordfjord, representantar frå sokn...

Les meir

 

Konfirmantar 2020

Vi gler oss veldig til endeleg å la Konfirmant2020 stå til konfirmasjon! Det vart eit noko spesielt konfirmantår, men no skal det endeleg...

Les meir

 

Takk, Eli-Johanne!

Søndag 16. august tok kyrkjelydane i Selje, Leikanger og Ervik, samt prostiet og tilsette, avskil med sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv. M...

Les meir

 

Pressemelding

KFUK KFUM Sogn og Fjordane etablerer prosjekt Nordfjord saman med fellesråda i Nordfjord og Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Korleis vert det å gå i kyrkja framover?

No vert det endeleg mogeleg å treffast igjen. Vi gler oss veldig. For at dette skal kunne gjennomførast best mogeleg, er vi nøydde å ta før...

Les meir

 

Tid for dåp!

Velkomne til ei høgtidsstund i kyrkja! Sjølv om vi gjerne tenkjer at dåpsbarn er babyar i lang dåpskjole, er det inga aldersgrense for då...

Les meir

 

Totland kyrkjelyd har fått nytt misjonsprosjekt!

Totland sitt nye misjonsprosjekt er arbeidet til Stefanusalliansen i Kairos sin søppelby drive av Mama Maggie. 

Les meir

 

Gravferder blir gjennomført, men vurder andre måtar å vise omsorg på enn å møte fram

I Stad Kyrkjelege Fellesråd gjennomfører vi gravferder som vanleg - men vi oppmodar folk om å finne andre måtar å vise kondolanse og omso...

Les meir

 

Korona-beredskap i Stad kommune

Hand- og hostehygiene er viktig

Les meir

 

Korona-beredskap i Bjørgvin

For å unngå spreiing av Koronavirus føljer Kyrkja i Stad dei reglar og tiltak som Bjørgvin bispedøme og Stad kommune til ei kvar tid finn ...

Les meir

 

Økumeniske bønesamlingar fredag 6. mars

https://bonnedag.com/historikk/ Ervik sokn kl. 18.30,  Leikanger sokn kl. 20.00, Selje sokn kl. 18.30.

Les meir

 

Tårnagenthelg i Selje prestegjeld

Samling i Leikanger kyrkje laurdag 29.februar kl. 11-14.30, med gudsteneste dagen etter: Søndag 1.mars kan du velje Leikanger kyrkje kl. ...

Les meir

 

Laurdagsgraut på Selje bedehus

Laurdag 21.03 og 25.04 kl. 13-15 Graut og kaffi: kr 50 pr vaksen

Les meir

 

Bønesamling på Eid kyrkjetun

Bønesamling på Eid kyrkjetun tysdagar frå kl. 14.00

Les meir

 

Draumkvedet - ei reise til det hinsidige og attende

med Tøge Talle og Ole Henrik Moe i Eid kyrkje laurdag 22. feb. kl. 16.00

Les meir

 

Bli med på BIBELREISA!

Nordstranda bedehus 3. og 10. februar Påmelding innan 1. februar!

Les meir

 

Avskilsgudsteneste for prost Rolf

Det var mange som hadde funne vegen til Eid kyrkje søndag 17/11 kl. 16.00 for å delta på avskilsgudsteneste for prost Rolf Schanke Eikum. ...

Les meir

 

Eid kyrkje opa i samband med Allehelgen

Laurdag 2. og søndag 3. november kl. 11.00 - 16.00

Les meir

 

Syng, syng, syng og ver glad!

       

Les meir

 

Miljøgudsteneste på gjenbruksbutikken

Les meir

 

Olsokgudsteneste i Sagastad

Søndag 28. juli kl. 11.00

Les meir

 

GRATULERER BEATE!!

Les meir

 

Seljumannamessa 2019

KONSERT I SELJE KYRKJE LAURDAG 6. JULI KL. 18 SELJUMANNAMESSA PÅ SELJA SØNDAG 7. JULI KL. 12

Les meir

 

CruiseDay-konsertar i Eid kyrkje 2019

Nokre av dagane det kjem store turistbåtar til Nordfjordeid, blir det også halde konsertar i Eid kyrkje.

Les meir

 

Lys Vaken i Eid kyrkje

24. - 25. november

Les meir

 

To kyrkjelege fellesråd blir til eitt

Onsdag 14.06.2017 hadde Selje kyrkjelege fellesråd og Eid kyrkjelege fellesråd møte på Fjordly ungdomssenter.

Les meir

 

Eid kyrkje den mest viste kyrkja på nett i 2016!!

Les meir

 

Eid kyrkjelege fellesråd

Les meir

 

Felles liturgisk grunnordning

Les meir

 

Årsmelding 2015

Les meir

 

Årsmelding 2014

Les meir

 

Årsmelding 2013

Les meir