Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje 7. april

Kveldsgudsteneste med undervisning om bøn!

Les meir

 

Ny prost i Nordfjord!

Søndag 3. april kl. 18.00 blir det innsett ny prost i Nordfjord.

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar 2023 - 2027

Konfirmasjonsdatoane 5 år fram i tid er klare

Les meir

 

Aktivitetsglede i Selje

Leikar og lett kroppsøving. Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje

Torsdag 10.februar kl. 19 blir det igjen kveldsgudsteneste i Eid kyrkje. Dette er for alle som har lyst å bli med på ei enkel gudsteneste ...

Les meir

 

Vedtekter for gravplassane i Stad kommune, Vestland

Les meir

 

Juleandakt frå Selje kyrkje

Prestar og tilsette i Stad kyrkjelege fellesråd ynskjer alle ei signa jul!

Les meir

 

Påmelding til gudstenester

Det blir ikkje påmelding til gudsteneste no, før vi veit meir om nasjonale koronareglar.

Les meir

 

Julekonsert i Ervik kyrkje

Det blir julekonsert i Ervik kyrkje tysdag 14. desember kl. 19.00.

Les meir

 

Adventskonsert

Stadlandet Gospelkor held adventskonsert i Leikanger kyrkje søndag 28.11 kl.19.00

Les meir

 

Aktivitetsglede Selje

Leikar og lett kroppsøving. Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Diakonisamling Selje

Lett servering og kaffidrøs Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Syng med oss på Betania

Kveldens gjestar: Grete og Olaf Sigurd Gundersen Musikk: Gunnhild Sindre og Ralph J. Cupper

Les meir

 

Diakonisamling Leikanger

Lett servering og kaffidrøs Alle er velkomne, kom og bli med!

Les meir

 

Søndagskaffi i Selje prestegard

Søndagskaffi i Selje prestegard søndag 10. oktober kl. 15.00 Tema: Sorg

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Eid kyrkje

Kan det freiste med kveldsgudsteneste midt i veka? Kom og prøv siste torsdag i månaden!  

Les meir

 

Ny sokneprest i Eid sokn

Søndag 26. september blir Beate Folkestad Osdal innsett som ny sokneprest i Eid sokn.

Les meir

 

Sunnivafestivalen 2021

Her finn du programmet til Sunnivafestivalen i Selje 2021

Les meir

 

Holmely

Her er haustprogrammet for Holmely omsorg og retreat

Les meir

 

Haustkonfirmantar 2021

Her er årets haustkonfirmantar!

Les meir

 

Babysong er i gong igjen!

Etter ein god sommarferie er Babysong endeleg i gong!

Les meir

 

Førsteklasses!

Førsteklassingane skal snart ha sin aller fyrste dag på skulen, og no inviterer vi dei til "Førsteklasses" gudsteneste, søndag 15. august. ...

Les meir

 

Konsert i Selje kyrkje

Les meir

 

Orgelmusikk i Eid kyrkje

Ralph er på plass kvar fredag med konsert!

Les meir

 

Opa kyrkje på Eid

Tradisjon tru har vi opa kyrkje på Nordfjordeid i sommar!

Les meir

 

Opa kyrkje i Selje

Les meir

 

Jon-Vegar Sole Sundal til Selje!

Stad "sin eigen" europameister på kornett kjem til Selje kyrkje 25. juni kl. 19.00!

Les meir

 

Budapestkoret på besøk!

Konsert i Ervik kyrkje 26. juni kl. 19.00 og deltar i gudstenesta i Eid kyrkje 27. juni kl. 11.00

Les meir

 

Seljumannamesse 2021

3. og 4. juli 2021 er det på ny klart for Seljumannamesse!

Les meir

 

Høyring av forskrift til nye vedtekter for gravplassane i Stad

Gravplassforvaltninga i Stad har utarbeidd forskrift til nye, felles vedtekter for alle gravplassane i Stad kommune.

Les meir

 

Konsert i Ervik kyrkje

Det vert konsert med Stig Ulv 28. mai kl.19:00 

Les meir

 

Årsmøte og soknemøte i Leikanger

Årsmøtet vert halde i kyrkja 19.mai kl.18:00. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Konfirmasjonar i Mai

Årets konfirmantar

Les meir

 

Påskedag i Eid kyrkje

Ver med når vi tenner verdens lys!

Les meir

 

Påskegudsteneste på nett

Vi kan desverre ikkje ha kyrkjelyden til stades, men du kan følgje med på nett!

Les meir

 

Sjuande veke i fastetida!

Vi les regnbogebøna frå Heggjabygda kyrkje!

Les meir

 

Velkomen til kyrkjebesøk med utdeling!

Les meir

 

Tredje veke i fastetida

Vi førebur oss til fastetida med grøn veke i Stårheim kyrkje

Les meir

 

Andre veke i fastetida

Vi førebur oss til fastetida med gul veke i Leikanger kyrkje!

Les meir

 

Lov med 100 i kyrkja!

No er det lov med 100 personar på tilvist plass i kyrkjene, men vi må sjølvsagt følgje smittevernreglane,

Les meir

 

Årsmøte i Stårheim sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 07. mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Fyrste veke i fastetida

Regnbogebøn frå Totland kyrkje

Les meir

 

Årsmøte i Kjølsdalen sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 21. mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Årsmøte i Eid sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 21 mars. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Årsmøte i Totland sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 07. mars. Vanlege årsmøtesaker

Les meir

 

Årsmøte i Selje sokn

Årsmøtet vert halde i kyrkja etter gudstenesta 28. februar. Vanlege årsmøtesaker.

Les meir

 

Oskeonsdag

Regnbogebøn frå Selje kyrkje

Les meir

 

Utekafé på Harpefossen!

I dag er det klart for at 10.trinn kan kome på utekafé på Harpefossen. Jakob er spenn klar!

Les meir

 

1-4 års gudsteneste i Totland

1-4-årsgudsteneste

Les meir

 

SKJERPA SMITTEVERNREGLAR

Nye smittevernreglar gjer at gudstenester og aktivitetar i kyrkja ikkje vil gå som normalt dei neste vekene. Gravferd med maks 50 de...

Les meir

 

Meld deg på!

No er påmeldingane for gudstenestene i jula åpna!

Les meir

 

3. søndag i advent

3. søndag i Advent v/Beate Folkestad Osdal

Les meir

 

Julekonsert i Ervik kyrkje

Onsdag 16.12 kl.19:00 

Les meir

 

Adventspodcast v/Line Dybedal

Line Dybedal fortel om Adventstida

Les meir

 

NY KYRKJEVERJE I STAD

Synnøve Smørdal Wiik er tilsett som ny kyrkjeverje i Stad Kyrkjelege Fellesråd frå 01.01.2021. Vi ynskjer vår nye sjef h...

Les meir

 

2. søndag i advent

Adventsstund med Beate Folkestad Osdal

Les meir

 

1. søndag i advent

Adventsstund med Beate Folkestad Osdal

Les meir

 

Intervju med Kyrkjeverja

Kristen Hundeide vart intervjua av Fjordabladet i høve utlysing av kyrkjeverjestillinga

Les meir

 

Miljømesse 11.10.20

Vi hadde ei kjekk samling og auksjon ilag med konfirmantane søndag 11.10 på NMS gjenbruk på Nordfjordeid!

Les meir

 

Ny prost i Nordfjord!

Gudstenesta i Eid kyrkje søndag 20. september var ei skikkeleg høgtidsstund! Med dei fleste prestane i Nordfjord, representantar frå sokn...

Les meir

 

Konfirmantar 2020

Vi gler oss veldig til endeleg å la Konfirmant2020 stå til konfirmasjon! Det vart eit noko spesielt konfirmantår, men no skal det endeleg...

Les meir

 

Takk, Eli-Johanne!

Søndag 16. august tok kyrkjelydane i Selje, Leikanger og Ervik, samt prostiet og tilsette, avskil med sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv. M...

Les meir

 

FLOTT OLSOKMARKERING I SAGASTAD

Les meir

 

Olsokgudsteneste 2020

Olsokgudsteneste i Sagastad 26. juli 2020 kl. 12.00 med Olaf Sigurd, Ralph og mange fleire!

Les meir

 

ÅPNE KYRKJER 2020

OPNE KYRKJER - MEN MED AVGRENSINGAR

Les meir

 

Pressemelding

KFUK KFUM Sogn og Fjordane etablerer prosjekt Nordfjord saman med fellesråda i Nordfjord og Bjørgvin bispedøme.

Les meir

 

Seljumannamesse 2020

Det blir Seljumannamesse - også i koronaens tid - søndag 5. juli 2020 frå 12:00 til 13:30! Vi får feire gudsteneste - med nattverd - o...

Les meir

 

Korleis vert det å gå i kyrkja framover?

No vert det endeleg mogeleg å treffast igjen. Vi gler oss veldig. For at dette skal kunne gjennomførast best mogeleg, er vi nøydde å ta før...

Les meir

 

17. maikonsert frå Selje kyrkje

17. maikonsert v/Jon Inge Sigerland og lokale musikkrefter frå dei ytre bygdene i Stad kommune

Les meir

 

17. maigudsteneste frå Totland kyrkje

Prest: Beate Osdal  Organist: Alice Teunis ML: Anna Totland Kupen. Solist: Tone Hessevik Produsent: Parken Kulturhus v/Reinhardt Sø...

Les meir

 

Festgudsteneste 17. mai 2020

Festgudsteneste 17. mai 2020 v/Sokneprestane Olaf Sigurd Gundersen, Knut Gjengedal og Eli-Johanne Rønnekleiv Organistane våre og fleire...

Les meir

 

Vi er i gang igjen!

Sokneråda tek opp att aktiviteten

Les meir

 

Søndagstankar 10.05.2020

v/Stine Kiil Saga, Kapellan i Haslum menighet Preiketekst: Joh 15,1-8 Denne gongen har vi lånt søndagstankar frå https://nettkir...

Les meir

 

Gudsteneste 10. mai 2020

Gudsteneste v/Beate Folkestad Osdal, sokneprest i Totland

Les meir

 

Søndagstankar 4. s i påsketida.

Frå sorg til glede! av Rolf Schanke Eikum, tidl. prost i Nordfjord Det står skrive i Joh.16.16-22:  Om ei lita stund ser de meg i...

Les meir

 

Gudsteneste søndag 3. mai

Liturg: Knut Gjengedal, sokneprest i Kjølsdalen  Organist: Ralph Cupper, Tekstlesar: Kari Pavelich, Piano: Asbjørn Eikenæs, Saksofon: Ing...

Les meir

 

1. mai-tankar 2020

av Eli-Johanne Rønnekleiv, sokneprest i Ervik, Leikanger og Selje sokn Vi har hatt dugnad ei stund no. Dugnad er ikkje tanke. Dugnad...

Les meir

 

Søndagstankar 3. s. i påsketida

av Olaf Sigurd Gundersen, sokneprest i Eid og Stårheim sokn Det står skrive i Joh 10,11-18: Eg er den gode gjetaren. Den gode gjeta...

Les meir

 

Gudsteneste 26. april 2020

v/Kari Leine Balog, prostiprest i Nordfjord Medliturg: Terje Kolseth Solist: Sølvi Helen Hopland Aemmer

Les meir

 

Tid for dåp!

Velkomne til ei høgtidsstund i kyrkja! Sjølv om vi gjerne tenkjer at dåpsbarn er babyar i lang dåpskjole, er det inga aldersgrense for då...

Les meir

 

Påsketidsvandring - Via Lucis (lysvegen)

Fram til Pinse vandrar vi ute i staden for å samlast i Ervik, Leikanger eller Selje kyrkje til gudstenester.

Les meir

 

Søndagstankar: 2. s. i påsketida

av Knut Gjengedal, Sokneprest i Kjølsdalen Vi er i corona-tida, men også i påsketida. Påsketida varer dei femti dagane mellom påskedag...

Les meir

 

Gudsteneste 19. april 2020

v/Beate Folkestad Osdal, sokneprest i Totland sokn

Les meir

 

Resultat av Fasteaksjonen 2020

Tusen takk for støtta! Vi har no fått resultatet frå årets aksjon, men det er framleis ikkje for seint å gje.

Les meir

 

Påskepodcast v/Line Dybedal

Påskepodcast laga av Line Dybedal og Mari Saltkjel Her får du alle dei fire, artige episodane på ein gong.  

Les meir

 

Podcast - Påskedag v/Line Dybedal

Line Dybedal og Mari Saltkjel har laga ein fin påskepodcast for dei yngste - og oss litt eldre.

Les meir

 

Påskedagsgudsteneste

v/Beate Folkestad Osdal

Les meir

 

Tankar i Påskenatta 2020

av Eli-Johanne Rønnekleiv, sokneprest i Selje, Leikanger og Ervik Dette er natta då Kristus braut dødens lekkjer og sigrande stod opp ...

Les meir

 

Podcast - Langfredag v/Line Dybedal

Line Dybedal og Mari Saltkjel har laga ein fin påskepodcast for dei yngste - og oss litt eldre.

Les meir

 

Langfredagsgudsteneste 2020

v/Beate Folkestad Osdal, Sokneprest i Totland 

Les meir

 

Podcast - Skjærtorsdag v/Line Dybedal

Line Dybedal og Mari Saltkjel har laga ein fin påskepodcast for dei yngste - og oss litt eldre.

Les meir

 

Tankar kring Skjærtorsdag 2020

Tankar rundt SKJÆRTORSDAG 2020 av Knut Gjengedal, Sokneprest i Kjølsdalen sokn Så er vi komne til torsdag i den stille veka før p...

Les meir

 

Påska 2020 i midtre og indre

Påska 2020 kan vi diverre ikkje feire på vanleg måte. Men vi legg opp til at vi kan halde opne kyrkjer til litt ulike tidspunkt i sokna.

Les meir

 

Podcast - Palmesøndag v/Line Dybedal

Line Dybedal og Mari Saltkjel har laga ein fin påskepodcast for dei yngste - og oss litt eldre.

Les meir

 

Søndagstankar: Palmesøndag 05. april 2020

av Olaf Sigurd Gundersen, Sokneprest i Eid og Stårheim sokn Det står skrive i Joh 12,12-24: 12  Dagen etter fekk den store f...

Les meir

 

Påskefeiring 2020 i ytre

Påska 2020 kan ikkje feirast på vanleg måte. Då vil vi feire på uvanlege måtar. Vi inviterer deg og dine til aktiv og interaktiv påske i ...

Les meir

 

Søndagstankar: 4. s. i fastetida 2020

av Beate Folkestad Osdal, Sokneprest i Totland sokn Preiketekst 4 søndag i fastetida: Joh 11,45-53: Mange av dei jødane som...

Les meir

 

Fasteaksjonen 2020 er digital!

Grunna koronaviruset blir årets bøsseaksjon digital, og vi ynskjer å samle inn like mykje pengar som vi hadde samla inn ved ein dør-til-dør...

Les meir

 

Søndagstankar: Maria bodskapsdag 2020

av Eli-Johanne Rønnekleiv, sokneprest i Ervik, Leikanger og Selje sokn Signa søndag til dykk alle med det heilage evangeliet frå Luk...

Les meir

 

Totland kyrkjelyd har fått nytt misjonsprosjekt!

Totland sitt nye misjonsprosjekt er arbeidet til Stefanusalliansen i Kairos sin søppelby drive av Mama Maggie. 

Les meir

 

AVLYSINGAR!

Alle konfirmasjonar, gudstenester, møte og samlingar for alle aldersgrupper er no avlyste fram til myndigheitene meiner det er trygt igjen....

Les meir

 

Tankar rundt 3.søndag i fastetida, 15.mars 2020

av Knut Gjengedal Lat oss be! Allmektige Gud, du vinn over vondskapen. Vi bed deg: Vern oss mot det vonde, og set oss fri, så vi k...

Les meir

 

Gravferder blir gjennomført, men vurder andre måtar å vise omsorg på enn å møte fram

I Stad Kyrkjelege Fellesråd gjennomfører vi gravferder som vanleg - men vi oppmodar folk om å finne andre måtar å vise kondolanse og omso...

Les meir

 

Korona-beredskap i Stad kommune

Hand- og hostehygiene er viktig

Les meir

 

Korona-beredskap i Bjørgvin

For å unngå spreiing av Koronavirus føljer Kyrkja i Stad dei reglar og tiltak som Bjørgvin bispedøme og Stad kommune til ei kvar tid finn ...

Les meir

 

AVLYST INNTIL VIDARE!

Laurdag 28. mars i Leikanger kyrkje

Les meir

 

AVLYST INNTIL VIDARE!

Fredag 27. mars i Kjølsdalen kyrkje

Les meir

 

Trekningsliste kyrkjetunringen

Les meir

 

Økumeniske bønesamlingar fredag 6. mars

https://bonnedag.com/historikk/ Ervik sokn kl. 18.30,  Leikanger sokn kl. 20.00, Selje sokn kl. 18.30.

Les meir

 

Tårnagenthelg i Selje prestegjeld

Samling i Leikanger kyrkje laurdag 29.februar kl. 11-14.30, med gudsteneste dagen etter: Søndag 1.mars kan du velje Leikanger kyrkje kl. ...

Les meir

 

Laurdagsgraut på Selje bedehus

Laurdag 21.03 og 25.04 kl. 13-15 Graut og kaffi: kr 50 pr vaksen

Les meir

 

Bønesamling på Eid kyrkjetun

Bønesamling på Eid kyrkjetun tysdagar frå kl. 14.00

Les meir

 

Draumkvedet - ei reise til det hinsidige og attende

med Tøge Talle og Ole Henrik Moe i Eid kyrkje laurdag 22. feb. kl. 16.00

Les meir

 

Bli med på BIBELREISA!

Nordstranda bedehus 3. og 10. februar Påmelding innan 1. februar!

Les meir

 

Avskilsgudsteneste for prost Rolf

Det var mange som hadde funne vegen til Eid kyrkje søndag 17/11 kl. 16.00 for å delta på avskilsgudsteneste for prost Rolf Schanke Eikum. ...

Les meir

 

Eid kyrkje opa i samband med Allehelgen

Laurdag 2. og søndag 3. november kl. 11.00 - 16.00

Les meir

 

Syng, syng, syng og ver glad!

       

Les meir

 

Miljøgudsteneste på gjenbruksbutikken

Les meir

 

FANTASTISK OLSOK-GUDSTENESTE I SAGASTAD!

"Maken til preikestol har eg aldri hatt!" sa sokneprest Olaf Sigurd Gundersen då han opna Olsok-gudstenesta i Sagastad med sjølvaste Mykl...

Les meir

 

Olsokgudsteneste i Sagastad

Søndag 28. juli kl. 11.00

Les meir

 

In memory of Elvis - Gospel i Eid kyrkje

Eid kyrkje 13. november kl. 19.00

Les meir

 

GRATULERER BEATE!!

Les meir

 

TREKNING, KYRKJETUNRINGEN SIN BASAR 3-8. JUNI 2019

Les meir

 

Seljumannamessa 2019

KONSERT I SELJE KYRKJE LAURDAG 6. JULI KL. 18 SELJUMANNAMESSA PÅ SELJA SØNDAG 7. JULI KL. 12

Les meir

 

KORRIGERING AV ANNONSERTE GUDSTENESTER

Les meir

 

CruiseDay-konsertar i Eid kyrkje 2019

Nokre av dagane det kjem store turistbåtar til Nordfjordeid, blir det også halde konsertar i Eid kyrkje.

Les meir

 

Seljumannamesse - lotteri 2019

Trekning 27.12.2019 ​Omtale av gevinstar og kunstnarar

Les meir

 

Kyrkjevalet 2019

Stårheim sokneråd si kandidatliste til Kyrkjevalet 9. september 2019

Les meir

 

VARIERT KONSERT I EID KYRKJE 11. MAI

Les meir

 

VELDIG GODT RESULTAT AV KONFIRMANTANE SIN FASTEAKSJON!

Les meir

 

Ledig stilling som sokneprest i Eid og Stårheim

Søknadsfrist: 13. mars 2019

Les meir

 

Maria Magdalena - Jesu virke

i Kjølsdalen kyrkje Onsdag 24. april kl. 19:00

Les meir

 

IKKJE LETT Å BLI KVITT RÅDYRA!

Les meir

 

Strikkegudsteneste i Kjølsdalen

Spøteptreike 30. januar kl. 18.30 - 21.00

Les meir

 

Nyttårskonsert i Eid kyrkje

Korkonsert for Luftambulansen

Les meir

 

Stall-gudsteneste på Norsk Fjordhestsenter

Les meir

 

GRAVFERD I KJØLSDALEN

Les meir

 

TAKK TIL FINN ARVE SUNDAL

Les meir

 

Julesamling for tilsette i Selje og Eid

Les meir

 

NYDELEG KONSERT MED HELENE BØKSLE

Les meir

 

Lys Vaken 2018

24.-25. november vart det halde Lys Vaken for born på 6. trinn i Eid kyrkje.

Les meir

 

Loddtrekning 24.11 for Kyrkjetunringen

Les meir

 

Er du klar for den største oppgåva?

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Les meir

 

NÅR DEI BLINDE SER.....

Les meir

 

30 år med Karin og Ralph Cupper

Feiring på Eid kyrkjetun      

Les meir

 

Lys Vaken i Eid kyrkje

24. - 25. november

Les meir

 

SELJUMANNAMESSA - KUNSTLOTTERI

Les meir

 

HalloVenn 2018

i Eid idrettshus 31. oktober kl. 17.30 - 20.00

Les meir

 

Opera Nordfjord held konsert for TV-aksjonen!

Eid kyrkje torsdag 11.oktober kl. 19.00

Les meir

 

Haarkloufestival 2018 - Konsert i Eid kyrkje

søndag 21. oktober kl. 18.00

Les meir

 

To kyrkjelege fellesråd blir til eitt

Onsdag 14.06.2017 hadde Selje kyrkjelege fellesråd og Eid kyrkjelege fellesråd møte på Fjordly ungdomssenter.

Les meir

 

Eid Felleskor

Øving torsdagar kl. 19.00

Les meir

 

TAKK FOR INNSATSEN, KAARE - OG LUKKE TIL VIDARE!

Les meir

 

VI TEK FARVEL MED UNGDOMSPREST KAARE

Les meir

 

Hugs laurdagskonsert i Eid Kyrkje!

Les meir

 

Loddtrekning 16. juni for Kyrkjetunringen

Les meir

 

Konsert i Totland kyrkje 16. juni

Les meir

 

Endring: Det blir friluftsgudstenester i helga!

Vi flyttar gudstenestene frå kyrkjene til Guds store katedral!

Les meir

 

OPA KYRKJE 2018

Kvar dag i sommar!

Les meir

 

Kyrkjekonsert i Eid kyrkje

Søndag 27. mai kl. 11.30 

Les meir

 

Bjørgvin bispedøme 950 år!

Sundag 8. juli feirar Bjørgvin bispedøme 950 år med ei festgudsteneste på Selja kloster. H.M. Dronning Sonja vil vera til stades.

Les meir

 

Kystpilegrimsleia opnar – ver med på den historiske fest-ferda!

I juni månad skal mellomalderen si seglingslei langs kysten, Kystpilegrimsleia, opnast.

Les meir

 

Didrik Solli-Tangen i Kjølsdalen kyrkje!

1. mai kl. 19.00

Les meir

 

Øvingstider Eid Felleskor

Våren 2018

Les meir

 

Konsert med Jon-Vegar og Sigurd!

Eid kyrkje 22. februar kl. 20.00

Les meir

 

KOPTISK ORTODOKS MESSE

Les meir

 

BESØK PÅ STOKKENES GRAVSTAD

Les meir

 

TÅRNAGENTHELG

10. og 11. februar i Eid kyrkje

Les meir

 

GOD JUL

Les meir

 

VELKOMNE TIL GUDSTENESTER I JULA!

Les meir

 

Trekninsliste etter kyrkjetunbasaren 18.november

Les meir

 

STAD Kyrkjelege Fellesnemnd er i arbeid!

Les meir

 

Miriam si forteljing - Juleevangeliet

Kjølsdalen kyrkje 5. des. kl. 19.00

Les meir

 

Klassisk Jul - Akustisk konsert

i Eid kyrkje 4. desember kl. 19.00

Les meir

 

LYS VAKEN i Eid kyrkje

2. - 3. desember

Les meir

 

Konsert med Sunnivakoret

Eid kyrkje 25. november kl. 16.00

Les meir

 

FRIVILLIGPRISEN TIL SIGNY OG FINN!!

Les meir

 

HalloVenn 2017

tysdag 31. oktober kl. 17.30 - 20.00

Les meir

 

KYRKJEDAG FOR NORDFJORD 2017

Les meir

 

TAKK TIL ØYSTEIN OG BEATE!

Les meir

 

Maria Arredondo i Eid kyrkje!

Konsert i Eid kyrkje 16.09 kl. 19.00

Les meir

 

Utdeling av bibel til 5.-klassingane

i kyrkjene våre

Les meir

 

Babysong på Eid kyrkjetun

kvar tysdag!

Les meir

 

KANTOR RALPH CUPPER SPELAR KONSERTPROGRAM

Les meir

 

Øvingstider for Felleskoret

Les meir

 

Konsert Vestlandsk Sommarsymfoni 2017

Les meir

 

RAY SIMPSON I NORDFJORD

Les meir

 

Laurdagskonsertar i Eid kyrkje

Det blir "after shopping"-konsertar kvar laurdag også denne sommaren!

Les meir

 

Kyrkjetunringen har hatt loddsal

Trekningsliste 17. juni 2017

Les meir

 

VIL DU VERE KYRKJETENAR HER?

Les meir

 

SOMMAROPEN KYRKJE

Les meir

 

SOMMARLEIRAR PÅ FJORDLY

Les meir

 

ÅRSMELDINGANE FOR 2016 LIGG PÅ NETTSIDENE

Les meir

 

Konsert i Eid kyrkje 2. mai kl. 20.00

Med Consonanz á 4, Eid mannskor og Ralph Cupper

Les meir

 

KYRKJELYDSPEDAGOG/KYRKJELYDSARBEIDAR 2. GONGS UTLYSING

Les meir

 

Liste over konfirmantar 2017

Konfirmantar i kyrkjene våre 2017

Les meir

 

Gudstenester i påska

Gudstenester i kyrkjene i Eid påska 2017

Les meir

 

Eid kyrkje den mest viste kyrkja på nett i 2016!!

Les meir

 

VI SØKJER KYRKJELYDSPEDAGOG/KYRKJELYDSARBEIDAR

Les meir

 

Vårbarnegospelkor!

Øving 11. mars kl. 14.00 -15.00

Les meir

 

Familiegudstenester med utdeling av bordbrikker og bøker

til alle som blir 2-, 3- og 4-år i år

Les meir

 

Tårnagenthelg for 2.klassingane

11.-12.februar Strengt hemmeleg!

Les meir

 

DEN GODE ARVEN FRÅ MARTIN LUTHER

Les meir

 

Julesongkveld i Eid kyrkje

19. desember kl. 19.30

Les meir

 

EID KYRKJE OPNAR ATT 8. DESEMBER

Les meir

 

TAKK FOR INNSATSEN, ELENA!

Les meir

 

Eid kyrkje stengd inntil vidare

grunna innbrot og omfattande hærverk

Les meir

 

Adventsverkstad for 5-åringane

Laurdag 10. desember kl. 13.00 - 14.30

Les meir

 

TREKNINGSLISTE FRÅ BASAREN PÅ EID KYRKJETUN

Les meir

 

BASAR PÅ EID KYRKJETUN

Les meir

 

Julebarnegospelkor!

Les meir

 

Lys Vaken flytta til Kjølsdalen kyrkje!

Laurdag 26. - søndag 27.november i Eid kyrkje

Les meir

 

NATTCUPEN 2016

Les meir

 

HALLOVENN VART EIN SUKSESS I ÅR OGSÅ!

Hallovenn-arrangementet i Eid Idrettshus vart ein stor suksess i år også! Både små og store kosa seg i idrettshallen. Fjordabladet ha...

Les meir

 

VELLUKKA KYRKJEDAG FOR NORDFJORD

Les meir

 

STOLA TIL KATEKETANE I NORDFJORD

Les meir

 

Minikonfirmant 2016

Påmelding innan 6. november!

Les meir

 

HalloVenn i Eid Idrettshus

måndag 31. oktober kl. 17.30 - 21.00

Les meir

 

Julemesse på Betania

25. og 26. november

Les meir

 

OPERAKONSERT FOR TV-AKSJONEN

Les meir

 

KYRKJEDAG FOR NORDFJORD LAURDAG 29. OKTOBER

Les meir

 

ØYSTEIN MATHISEN INNSETT SOM SOKNEPREST

Les meir

 

UNGDOMAR MÅLAR HEGGJABYGDA KYRKJE

Les meir

 

MALING I KJØLSDALEN KYRKJE

Les meir

 

Laurdagsgrauten

Laurdagar kl. 13.00 - 15.00

Les meir

 

Gospelkonserten 4. desember kl. 14.30 er flytta til Operahuset Nordfjord!!

med The Harlem Voices og Stårheim Songlag

Les meir

 

Utdeling av bibel til 5. klassingane

Les meir

 

HÆRVERK VED EID KYRKJE

Les meir

 

Førsteklasses gudstenester!

Seksåringane er spesielt inviterte til gudstenestene søndag 14. august kl. 11.00 i Stårheim kyrkje og kl. 15.00 i Eid kyrkje

Les meir

 

KANTOR RALPH HAR FERIEJOBB!!

Les meir

 

LAURDAGSKONSERTAR I EID KYRKJE SOMMAREN 2016

Les meir

 

EID KYRKJE ER OPEN I SOMMAR

Les meir

 

Kjølsdalen barnekor sin aller første konsert!

Søndag 1. mai kl. 11.00

Les meir

 

NY SOKNEPREST I EID, STÅRHEIM OG KJØLSDALEN

Les meir

 

KANSKJE BLIR DET KONSERT I EID KYRKJE??

Les meir

 

Dobbelside om konfirmasjon i Fjordabladet!

Konfirmant/utplasseringselev med kjempeflotte artiklar i lokalavisa!

Les meir

 

"Brevet" - Reunion for Konfirmantane i kyrkjene i Eid 2013

Torsdag 28. april kl. 20.00 på Eid kyrkjetun!

Les meir

 

KONF 2.0 - Reunion for fjorårskonfirmantane i kyrkjene i Eid

Torsdag 28. april kl. 17.00 - 19.00 på Kyrkjetun

Les meir

 

Konfirmantar i Eid 2016

Liste over årets konfirmantar

Les meir

 

Bluegrass i Stårheim kyrkje

Fredag 22. april kl. 19.00

Les meir

 

Ekstravagant orgelkonsert i Eid kyrkje

torsdag 14. april kl. 20.00

Les meir

 

Fest for konfirmantane i Kjølsdalen og Stårheim kyrkjer

Onsdag 20. april kl. 18.00 - 20.00

Les meir

 

Fest for konfirmantane i Eid kyrkje

Torsdag 21. april kl. 18.00 - 20.00

Les meir

 

Sommarleirar på Nesholmen

Les meir

 

INSPIRASJONSSAMLING GRØNE KYRKJELYDAR

Les meir

 

Konfirmasjon 2017

Hugs påmeldingsfristen: 22. mai! 

Les meir

 

ÅRSMELDINGAR FOR 2015

Les meir

 

KYRKJA MARKERER "EARTH HOUR"

Les meir

 

BABYSONG-SAMLING MED UTDELING AV "SANGBOKSEN MIN"

Les meir

 

Påskekonsert i Eid kyrkje

22. mars kl. 20.00

Les meir

 

Fasteaksjonen 2016

Les meir

 

FLOTT GÅVE TIL NATTKAFEEN!

Les meir

 

PÅSKEVANDRING I BARNEHAGANE

Les meir

 

Eid kyrkjelege fellesråd

Les meir

 

EVALUERING AV KYRKJEVALET

Les meir

 

Utdeling av 6-årsbok i kyrkjene våre!

Les meir

 

Utdeling av 4-årsbok i kyrkjene våre!

Les meir

 

Minikonfrmantleir 4.-6. mars på Fjordly!

Les meir

 

Felles liturgisk grunnordning

Les meir

 

Opera i kyrkja 29. januar

Opera Nordfjord på kyrkjeturné

Les meir

 

TÅRNAGENTHELG 06./07.februar

For alle 2. klassingane

Les meir

 

Nyttårskonsert i Eid kyrkje 24.01 kl. 16.00

Korkonsert fordelt på mange kyrkjer i fylket på same tid!

Les meir

 

Årsmelding 2015

Les meir

 

Årsmelding 2014

Les meir

 

Årsmelding 2013

Les meir

 

Babysong våren 2016

Les meir

 

Babysongsamling på Eid kyrkjetun

Babysongsamling med utdeling av "Sangboksen min"

Les meir

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Les meir

 

JULESONGKVELD 17. desember kl. 19.00

Les meir

 

HEILAGE TRE KONGAR - FEST I KYRKJENE VÅRE!

Heilage Tre Kongarsfest for alle 3.klassingar i kommunen!

Les meir

 

Julekonsert med Ytre Suløens Jass-ensemble og Tricia Boutté

10. desember kl. 19.00!

Les meir

 

Adventsverkstad på Eid kyrkjetun 12. desember

Adventsverkstad for alle 5-åringane i Eid kommune!

Les meir

 

Lys vaken i Eid kyrkje 28. november!

Overnatting i kyrkja for alle 6.-klassingane i kommunen!

Les meir

 

Funne - kamera

Kamera funne i Eid kyrkje søndag 1. november

Les meir

 

Eid kyrkjetun - basar!

Loddsal i Moengården vest 16. - 20. november Basar på Eid kyrkjetun laurdag 21. november

Les meir

 

INNVIING AV NYRENOVERT ORGEL I EID KYRKJE

Les meir

 

VEIT DU KOR MANGE SOM HAR KONTAKT MED KYRKJA PÅ EI VEKE?

Les meir

 

Utdeling av 4-årsbok i Eid kyrkje

Fireåringane fødde 2. halvår 2011 i Eid sokn og alle andre fireåringar i kommunen, som ikkje har hatt høve til å møte til utdeling før, er h...

Les meir

 

FRIVILLIGPRISEN 2015 PÅ KYRKJEDAGEN

Les meir

 

Ung Messe i Eid kyrkje

Ung Messe søndag 18. oktober kl. 20.00

Les meir

 

Konsert til inntekt for TV-aksjonen!

Kyrkjekonsert for Regnskogfondet torsdag 8. oktober kl. 19.00

Les meir

 

Minikonfirmant 2015-2016

Minikonfirmantsamlingar for 5.-klassingane!

Les meir

 

Konsert med Ørnuf Holthe i Heggjabygda kyrkje 2. oktober!

Ørnulf Holthe frå "Gluntan" held konsert i Heggjabygda kyrkje fredag 2. oktober kl. 20.00

Les meir

 

Orgelet i Eid kyrkje er snart på heimveg!

Nye bilete frå orgelverkstaden

Les meir

 

Nye sokneråd i Eid

Vi gratulerer dei nyvalde!

Les meir

 

Takk for eit godt val!

Takk til alle kandidatar, frivillige og røystarar!

Les meir

 

Damebriller funne på Stokkenes gravstad

Nokon som saknar brillene sine etter å ha vore i gravferd?

Les meir

 

Kyrkjedag for Nordfjord

Kyrkjedag for Nordfjord med utdeling av Frivilligprisen 2015 laurdag 17. oktober

Les meir

 

Myldredag for 2-åringane i Eid sokn

Myldredag for alle 2-åringane i Eid sokn på Eid kyrkjetun 26. september

Les meir

 

Kjølsdalen kyrkje 75 år!

Kjølsdalen kyrkje feirar 75 årsjubileum 27. september!

Les meir

 

Bispedømerådet sin "valgomat"

Les meir

 

Innsettings- og avskilsgudsteneste i Eid kyrkje

Les meir

 

Ny sesong for Stårheim Barnekor

Stårheim Barnekor startar opp igjen etter sommarferien  onsdag 2. september

Les meir

 

Søndagsskule hausten 2015

Det blir mange familiegudstenester i Eid kyrkje i haust, men dei søndagane det er vanleg gudsteneste vil det bli gitt tilbod om søndagsskul...

Les meir

 

Tårnagenthelg 12. og 13. september

Tårnagenthelg for alle 8-åringar - OBS! Ny påmeldingsfrist!!

Les meir

 

Biblar til 5.-klassingane

Utdeling av bibel til 5.-klassingane i Eid, Stårheim og Kjølsdalen kyrkjer!

Les meir

 

Babysongsamling 1. sep. 2015

Utdeling av "Sangboksen Min"

Les meir

 

Konfirmasjonsjubileum!

Både Stårheim og Kjølsdalen sokn skal halde konfirmasjonsjubileum i september

Les meir

 

Fyrsteklasses

FYRSTEKLASSES Torsdag 3. september kl. 17.30-18.30 på Eid kyrkjetun

Les meir

 

Kveldsbønsamling Kjølsdalen og Stårheim sokn

Kvelsdbønsamling i Kjølsdalen og Stårheim sokn

Les meir

 

Kvelsdbønsamling Eid sokn

Kvelsdbønsamling i Eid sokn

Les meir

 

Vestlandsk Sommarsymfoni i Eid kyrkje

Fredag 7. august kl. 20.00

Les meir

 

Babysong på Eid kyrkjetun

Babysong hausten 2015

Les meir

 

Malakoff Rockfestival

Prosten på Malakoff Rockfestival i år igjen!

Les meir

 

GRATULERER LARS!!

Les meir

 

TORSDAGSKONSERT I EID KYRKJE

Les meir

 

BUSSTUR TIL SELJUMANNAMESSA

Les meir

 

EID KYRKJE ER OPEN I SOMMAR!!

Eid kyrkje open for publikum

Les meir

 

KYRKJEVALET 2015

Les meir

 

VI INVITERER 6-ÅRINGANE TIL GUDSTENESTE

Les meir

 

SELJUMANNAMESSE 4. OG 5. JULI

Les meir

 

VEDLIKEHALDSARBEID PÅ EID KYRKJE

Les meir

 

Konfirmantar i Eid 2015

Konfirmantar i Eid 2015

Les meir

 

KONSERT MED BIG - musikklinja ved Bibelskolen i Grimstad

Les meir

 

AFTENMUSIKK 2015

Les meir

 

BETA-KURS I JANUAR OG FEBRUAR 2015

Les meir

 

HALLO VENN VART EIN KJEMEPSUKSESS!!

Les meir

 

HalloVenn i Idrettshuset 31. oktober

Les meir

 

ORGELET I EID KYRKJE VERT RENOVERT

Les meir

 

STÅRHEIM KYRKJE 150 ÅR!!

Les meir

 

KONFIRMANTAR VÅREN 2014

Les meir

 

STRÅLANDE RESULTAT FOR FASTEAKSJONEN!

Les meir

 

AFTENMUSIKK 2014

Les meir

 

BETA-KURS VINTEREN 2014 (les meir ved å klikke på overskrifta)

Les meir

 

25 år med strålande orgelmusikk

29. september er det 25 år sidan Ralph Cupper kom til Nordfjord saman med familien for å ta til i stillinga som kantor i Eid.

Les meir