Soul Children Gathering i Sogn og Fjordane


Operahuset Nordfjord:
Soul Children Gathering 22. oktober kl. 10:00
Konsert kl. 16:30
 

Bilde av Soul Children Gathering

Velkomne til Soul Children Gathering i Sogn og Fjordane i Operahuset Nordfjord!

Kjære deltakar på Soul Children Gathering
Sogn og Fjordane 21.-22.oktober!

Hjarteleg velkomen til festdagar i kyrkjetunet og operahuset! Her kjem litt informasjon om søndagen og om samlinga laurdagskvelden. Søndagen er for det meste satt av til å øve inn songar, og vi avsluttar dagen med ein fest av ein Soul Children Consert! Denne kan familie, venner og andre kjøpe billett til gjennom Operahuset Nordfjordeid.
Som instruktør for dagen får vi med Mari Tveter frå Soul Children Agder. Ho har med seg to ungdomar frå Soul Teens.
Vi har både felles samlingar og separate samlingar for dei ulike aldersgruppene som skissert under:
Soul Kids: 1. – 4. årstrinn
Soul Children: 5. – 9. årstrinn
Soul Teens: 10. årstrinn – 19 år
Alle er med i Mass Choir. Elles tilpassar vi innøvingsmengda til alderen. For Soul Kids blir det fleire pausar og færre og enklare songar å øve inn enn for Soul Children. Soul Teens skal få eit par ekstra songar å øve inn. Vi legg ved songane under, så ein kan lytte til og øve på songane i forkant.

Pre Gathering 21.09:
Laurdag kl. 20 – 22 inivterer vi dei eldste til å møtast på Eid Kyrkjetun for underhaldning, formidling, song og moro. Dette er For Soul Children og Soul Teens.

Program for dagen 22.09:
Kl 10.00 – 10.30 Registrering i foajeen i Operahuset
Kl 10.30 – 11.00 Velkomstsamling i operasalen
Kl 11.00 – 13.00 Workshop Mass Choir med lita pause med frukt
(noko av tida er inndelt i aldersgrupper)
Kl 13.00 – 14.00 Middag
Kl 14.00– 16.00 Workshop Mass Choir med lydprøve (og pause)
Kl 14.00– 16.00 Leiarsamling
Kl 16.00 - 16.30 Pause
Kl 16.30 - 18.00 Konsert

Mat:
Det blir mulig å kjøpe middag m.m søndagen i foajeen. Prisen er IKKJE inkludert i deltakaravgifta. Meir informasjon kjem!

Overnatting:
Deltakarane/kora må sjølve organisere overnatting. De kan kontakte Synnøve, tlf 97034535, for meir informasjon.

Solistar:
På denne samlinga brukar vi solistar frå dei ulike kora. Leiarane for Gathering vil saman med korleiarane finne ut kven som passar til kva song. Solistoppgåvene krev ekstra førebuing og øving, så vi vil i stor grad planlegge dette i forkant.

Påmelding:
Påmelding innan 1.oktober til www.normisjon.no/sof/kva-skjer. Ein kan melde seg på sjølv om ein ikkje er medlem i eit kor.

Songar til Work Shop og konsert:
Mass Choir:
«Soul Children»
«Gud er stor»
«Glimt av håp»
«Trygg hos deg»
«Tidløs og uendelig»

Utan Soul Kids:
«Love where you live»
«Let the love flow»
«Vi gir deg vår ære»
«Større enn du aner»
«Jesus is right here»

Berre Soul Kids:
«Jesus eg takkar deg»

Berre Soul Teens:
«Unique»
«Call upon his name»

Vi gler oss til å samle born og ungdomar til festdagar med song og musikk i Kyrkjetunet og Operahuset!

 

Helsing oss i komiteen
Emilie, Liv-Synnøve, Synnøve og Magni

Arrangør:
Normisjon/Acta Sogn og Fjordane
Stad kyrkjelege fellesråd

 

Soul Children Gathering Sogn og Fjordane avsluttar med konsert for heile familien! Bilettar kan kjøpast på www.operahuset.no.

 

Tilbake