Eid kyrkjelege fellesråd


Ulf-Inge Kjerpeseth
Leiar
909 60 305
ulf.inge.kjerpeseth@felleskjopet.no

Tone Lillian Torheim Stokke
Nestleiar
478 53 899
toli-sto@online.no

Dianne Eikaas
918 41 657
diannjor@online.no

Berit Heien Heggen
975 28 944
beritheg@online.no

Lars Frode Humborstad
971 64 977
synnhe-h@online.no

Kjartan Myrold
957 42 053
kjamy@online.no

Arild Nøstdal
Repr. frå kommunen
901 88 098
arildnostdal@gmail.com

 

Personlege varafolk:

Kari Standal Pavelich
(for: Berit Heien Heggen)
951 37 226
post@operanordfjord.no

Dag Inge Dæmring
(for: Ulf-Inge Kjerpeseth)
913 33 982
did175@hotmail.com

Caroline Erviksæter
(for: Dianne Jorunn Eikaas)
477 01 070
pippibeckmann@hotmail.com

Reidun Borgestrand
(for: Tone Lillian Stokke)
951 50 698
birgoe@online.no

Merete Duestøl
(for: Lars Frode Humborstad)
450 48 055
merete_due@yahoo.no

Arnstein Ivesdal
(for: Kjartan Myrold)
990 42 547
aivesdal76@gmail.com

Tilbake