Juleandakt frå Selje kyrkje


Prestar og tilsette i Stad kyrkjelege fellesråd ynskjer alle ei signa jul!

Tilbake