Sokna i Stad kommune


Stad kommune har sju sokn:
Eid, Ervik, Kjølsdalen, Leikanger, Selje, Stårheim og Totland sokn.

Dei sju sokna samarbeider om mykje, mellom anna innan trusopplæring og konfirmantundervisning.

 Sjå linkane under for å få meir informasjon frå dei einskilde sokna.

 

Stad kyrkjelege fellesråd


Stad kyrkjelege fellesråd er samarbeidsorgan for kommunen og dei sju sokna i Stad kommune.  

Postadresse: Stad kyrkjelege fellesråd, Postboks 5, 6771 Nordfjordeid, kyrkjekontor@stad.kommune.no
Leiar for Stad kyrkjelege fellesråd: Torfinn Myklebust, tlf. 481 49 494, Klikk her for e-post
Kyrkjeverje: Kristen Hundeide, tlf. 970 34 535, kyrkjeverja@stad.kommune.no

(Sidene våre er under omarbeiding, så vi har ikkje fått med dokumenta frå gamle Selje kyrkjelege fellesråd enno)