Stad kyrkjelege fellesråd 2019-2023


Stad kyrkjelege fellesråd 2019-2023

Faste medlemmer:

Leif Johnny Prestvik
Leikanger sokn
Leiar
997 14 530
e-post

Torfinn Myklebust
Kjølsdalen sokn 
Nestleiar
481 49 494
e-post

Mary Midtbø
Totland sokn
971 37 312
e-post

Inger Mette Sefland
Eid sokn
414 06 860
e-post

Åge Ervik
Ervik sokn
971 28 231
e-post

Haldis Krisitine Håvik
Selje sokn
958 77 590
e-post

Vivian Starheim Ytrehus
Stårheim sokn
400 64 383
e-post

Mari Saltkjel
Prost i Nordfjord
459 14 954
e-post

Wanja Kristin Lien
Stad kommune
996 98 084
e-post

Personlege varafolk:

Bjørn Aardal
for Torfinn Myklebust
476 61 975
e-post

Bjørn Holvik
for Mary Midtbø
994 76 355
e-post

Jens Petter Haavik
for Inger Mette Sefland
952 01 110
e-post

Geir Ole Ervik
for Åge Ervik
57 85 99 90
e-post

Tone Helen Røyset
for Haldis Krisitine Håvik
976 17 629
e-post

Johannes Nome
for Vivian S. Ytrehus
412 63 864
e-post

Eli-Johanne Rønnekleiv
for Vidar Bjotveit
906 53 562
e-post

Anfinn Sjåstad
for Wanja Kristin Lien
478 24 299
e-post

Tilbake