Selje kyrkje


er bygd på den gamle kyrkjetufta frå 1654.

Selje kyrkje

Byggjemateriale var fyrsteklasses tømmer frå Markane i Stryn. Bygningsmenn og byggjeleiarar var Jo Larsson og Lasse Olson. Begge var frå Stryn, men vart verande i Selje og tok namnet Hamre. Kyrkja vart røyst i spissbogestil og stod ferdig våren 1866. Kyrkja vart vigsla 13.mai 1866, og det kom så mykje folk at fleire hundre måtte stå ute under vigslingshøgtida.

Kyrkjeskipet er 34 m langt, 14 m breitt og 7 m høgt.

Kyrkja har vore vølt og måla mange gonger utvendig.

Til 100-årsfeiringa vart veggane innvendig luta og kyrkja framstod slik den er i dag. Det er omlag 450 sitjeplassar.

Dei seinare åra har kyrkja fått to store gåver:

Glasmåleria i koret vart sette inn i 1990. 

Prosesjonskrossen vart gjeven til 1000-års jubileet i 1996.

ORGELET vart oppsett i Selje i 1890 av orgelbyggjar Albert Hollenbach frå Tyskland. Dette var det første kyrkjeorgelet i Nordfjord. Det har 8 stemmer, 2 manualar og vanleg fotpedalsystem.

Zakarias Kvamme var fyrste organist i Selje.Teikning av Selje kyrkje

Han fekk 50 kr i året som løn.  

ALTERTAVLA vart måla i 1895/96 av Johan Ludvig Losting frå Bergen. Teksten lyder: "Den som kommer til mig, skal jeg ingenlunde støde ud"  (Joh 6,37)

KYRKJEKLOKKA var ny i 1866, støypt av Laksevåg Verft i Bergen. Klokka sprakk rett etter at den vart teken i bruk og måtte støypast omatt.
kjelde: "Selja i 1000 år", eit minneskrift av Reidar Djupedal, 1966

Preikestol, dåpsfat og mugge, koret, talarstol og lysglobe