Luke nr. 3


Stian Andre Smestad Hundeide er kyrkjetenar i Heggjabygda kyrkje og vikar for kyrkjetenar i Eid, men har sitt hovudarbeid i Nomil.

Advent, 3. desember

Han er 29 år, fødd på Nordfjordeid sjukehus, og har til trass for dialekt austanfrå, vakse opp på vestlandet. No bur han på Hjelle med forloveden og to barn. Stian har og vore medlem i Eid sokneråd frå 2019-2023.

Utanom jobb og familie er Stian glad i videospel, musikk, dans og drama. Han syng i kor og har vore med i fleire teater, musikalar og operaframsyningar.

Vi er takknemlege for Stian og jobben han gjer!

Her er bilete av Stian og Heggjabygda kyrkje.

Tilbake