Luke nr. 1


I år skal de i kyrkja sin adventskalender verte betre kjend med staben. Men fyrste luke går til Bjørg Risøy.

Advent 2023, 01. desember

Bilete av Bjørg Risøy i arbeid i kyrkjeneHo har i mange år vore kyrkjetenar i Eid og Stårheim, men gjekk av med pensjon i september i år. Vi saknar Bjørg i staben, men heldigvis har ho sagt ja til vikaroppdrag i Eid, då har vi nokre møtepunkt! Vi unner Bjørg gode og glade pensjonistdagar!

Bileta er frå Bjørg i arbeid og eit bilete frå då staben var samla i Kalvåg 22.08.
Vi takka Bjørg av med blomster og mange gode ord!

Tilbake