VELKOMNE TIL GUDSTENESTER I JULA!


I jule- og Nyttårshelga er det gudstenester i kyrkjene:

24. desember kl. 11.00  Heggjabygda kyrkje, julaftansgudsteneste. Born og unge frå Heggjabygda deltek, Alexa Melheim, Aleksander Raftevold, Inge Haugen

24. desember kl. 13.30  Stårheim kyrkje, julaftansgudsteneste. Stårheim Skulekorps deltek

24. desember kl. 15.00  Eid kyrkje, julaftansgudsteneste. Strykarar frå kulturskulen v/Olga Pavlova og Kari S. Pavelich, Inge Haugen

24. desember kl. 15.00,  Kjølsdalen kyrkje, julaftansgudsteneste. Kjølsdalen Skulemusikk deltek. 

 

25. desember kl. 12.00  Eid kyrkje, høgtidsgudsteneste. Messingblåsegruppe deltek.

25. desember kl. 12.00  Kjølsdalen kyrkje, høgtidsgudsteneste. Kjølsdalen Musikklag deltek.

25. desember kl. 15.00  Stårheim kyrkje, høgtidsgudsteneste

 

31. desember kl. 15.00  Eid kyrkje, Minnegudsteneste, Eid Mannskor deltek.

 

1. januar 2018 kl. 12.00  Eid kyrkje, Nyttårsgudsteneste

 

VELKOMNE TIL KYRKJE!

 

Tilbake