Påska 2020 i midtre og indre


Påska 2020 kan vi diverre ikkje feire på vanleg måte. Men vi legg opp til at vi kan halde opne kyrkjer til litt ulike tidspunkt i sokna.

Laurdag 11. april vil vi ringje til høgtid som vanleg kl. 17.00

Søndag 12. april ringjer vi med klokkene frå kl. 10.55 - 11.00

Opne kyrkjer:
Totland kyrkje: Langfredag kl. 11.00 - 13.00 med høve til påsketidsvandring på kyrkjegarden
Kjølsdalen kyrkje: Påskedag kl. 11.00 - 13.00
Stårheim kyrkje: Påskedag kl. 11.00 - 13.00 med høve til påsketidsvandring på kyrkjegarden
Heggjabygda kyrkje: Påskedag kl. 11.00 - 13.00
Eid kyrkje: Påskedag kl. 12.00 - 14.00 med høve til påsketidsvandring på kyrkjegarden

Påsketidsvandringa er ei påskevandring i lett tilgjengeleg løype rundt på kyrkjegarden. 14 stasjonar med fine kunstplakatar som formidlar den glade påskebodskapen. Gå vandringa åleine eller saman med dine, sjå bileta og les bibeltekstane. 

 

Tilbake