AVLYSINGAR!


Alle konfirmasjonar, gudstenester, møte og samlingar for alle aldersgrupper er no avlyste fram til myndigheitene meiner det er trygt igjen.

Alle gudstenester er avlyste inntil vidare!

Foreldre som har planlagt dåp før påske kan ta kontakt med oss på e-post eller på telefon etter kl. 12.00 fr. 13.mars. Vi treng litt tid på å finne gode løysingar.
 

Alle konfirmasjonane i Stad er utsette til hausten.

Vi kjem tilbake med nye datoar så snart vi veit meir.

Elles er desse arrangementa avlyste:

Årsmøte/-festar i kyrkjelydane

Babysong på Eid og i Selje

Nattkafé på Eid og i Selje

Konfirmantundervisning

Bønesamlingar i Eid og Selje

Andakter på institusjonane våre

Diakonisamlingar

Seniortreff

Kyrkjekaffi

Tilbake