Resultat av soknerådsvalet i Totland sokn


Resultatet av soknerådsvalet er klart!

Totland sokneråd 2019 - 2023

Faste medlemmer:
Rune Langseth
Alice Vedvik
Anny Britt Totland
Bjørn Holvik
Einar Hessevik
Mary Midtbø
Beate F. Osdal

Varamedlemmer:
Odd Runshaug
Jonfinn Hole
Jan Magne Heggedal
Eivind Kupen
Anita Solibakke
Torill Holvik
Einar O. Midtbø

Tilbake