KORRIGERING AV ANNONSERTE GUDSTENESTER


I annonsa for gudstenester i Fjordabladet tysdag 28/5 har diverre ein dato falle ut slik at annonsa kan vere forvirrande for nokre. Dette bed vi om orsaking for og gjengjev her det korrekete gudstenesteopssettet:

Torsdag 30. mai
Eid kyrkje kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstenester v/Olaf Sigurd Gundersen
Offer til Trusopplæringa

Søndag 2. juni
Kjølsdalen kyrkje kl. 11.00
Konfirmasjonsgudsteneste v/Olaf Sigurd Gundersen 
Offer til konfirmantarbeidet

Eid kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/Rolf Schanke Eikum
Dåp. Nattverd
Offer til Kirkens Nødhjelep

Tilbake