IKKJE LETT Å BLI KVITT RÅDYRA!


 

Diverre har rådyra funne eit "smutthol" i det mellombelse gjerdet oppe på eldste delen av Stokkenes Gravstad. Nokre har difor fått øydelagt planting på gravene. Vi er leie for dette. Vi har no funne plassen/plassane der rådyra har kome seg inn - og skal få tetta dette i løet av veka som kjem (11/2 - 16/2)