Forslag til salmar ved vigsel


Mange er usikre på kva salmar dei skal velje til vigselen i kyrkja.
Vi har difor laga ei liste over vanlege, godt eigna salmar til denne store dagen.

Mange er usikre på kva salmar dei skal velje til vigselen i kyrkja.
Vi har difor laga ei liste over vanlege, og godt eigna salmar til denne store dagen.

Salmane er alfabetisk ordna.
Nummera viser til Norsk Salmebok 2013. Stjernemerka (*) nummer er frå Salmer 1997.
Stjernemerka (**) nummer er frå Norsk Salmbok 1985

415         Alltid freidig når du går
314         Alt står i Guds faderhånd
482         Deg å få skode
48           Deilig er jorden
967         Dette er dagen
841         Den blomstertid nå kommer
643         Du som veien er og livet
672**      Gud Fader, du velsigne deim
715         Gud, du er rik
752**      Gud, lys om heimen vår din fred
655         Guds godhet sang i sinnet
757         Gud signe vårt dyre fedreland
734         Guds kjærleik er som stranda
654         Han vil vere med dykk alltid
281         Hellig, hellig, hellig
1/278      Herre Gud, ditt dyre navn og ære
625         Herre, signe du og råde
712         Himmelske Far, du har skapt oss
343         Hvilken venn vi har i Jesus
233         Kjærlighet er lysets kilde
651         Kjærlighet fra Gud
673**      Kom Jesus ver gjest
670**      La huset bli bygget
431         La oss vandre i lyset
309         Lovsyng vår Herre
308         Nå la oss takke Gud/No takka alle Gud
844         No livnar det i lundar (v.1-4)
280         Store Gud, vi lover deg
845         Så grønn en drakt, så rik en duft
670         Til kjærleik Gud oss skapte
387**      Ungdommens Frelser
432         Vi syng med takk og glede
108         Vår Gud han er så fast ei borg
​666         Å leva, det er å elska

Ein brukar to eller tre salmar under ei brudevigsle. I tillegg kan ein ha solosong/korsong eller instrumentalmusikk. Dette må i tilfelle avtalast med prest og organist. Salmevalet vil verta drøfta og avgjort under vigselssamtalen med presten. Brudeparet sjølv avgjer om dei vil trykke salmane eller bruke salmeboka.

Tilbake