BETA-KURS I JANUAR OG FEBRUAR 2015
Betakurset
2015 vert etter same lest som tidlegare med:
kveldsmat, humor, lovsong, bibeltime og samtale rundt borda.

Hovudtemaet vert  Hovudtankar i Johannesevangeliet.

Ein av kveldane har vi også med oss professor i psykiatri og ordinert prest,
Atle Roness, 
som vil tale over temaet: "Kristen tro – sykdomsfremkallende eller helsebringende?" 
Roness har vore overlege og direktør både på Modum bad og seinare professor og overlege på Haukeland sjukehus.

Samlingane vert på Eid kyrkjetun 5 torsdagar i januar og februar og startar kl.1930 kvar kveld.
Oppstart torsdag 22.januar. Kurspris kr. 200,- som inkluderer kveldsmat.

22.januar: Johannesevangeliet som vitnemål og dei førstevitna. Kap.1. 
                        v/Rolf Schanke Eikum

29.januar: "
Kristen tro – sykdomsfremkallende eller helsebringende?" 
                        v/psykiater og prest Atle Roness.

5.februar:  Å møte Jesus. Joh. kap.3 
                        v/Beate Folkestad  Osdal.

12.februar: Teikn til tru. 
                        Teiknforteljingane med fokus på Joh. 2.1-12 og 4. 43-54 v/Sigurd Vengen

26.februar: Jesus og Peter. 
                        Om kall, oppdrag og etterfølging. Joh. 21.15-19 v/Carsten Mrusek   


Påmelding innan måndag 19. januar til:
    Eid Kyrkjekontor - telefon 67861755
eller
    Rolf S. Eikum - telefon 97505015
eller
    e-post til: kyrkjekontor@eid.kommune.no
eller
    skriv til Eid Kyrkjekontor, Postboks 5, 6770 Nordfjordeid


Arrangørar er sokneråda 
og Normisjonane i Eid kommune.

Alle er velkomne!

Om du vil vite meir om Beta-kurset, kva dette er og korleis det fungerer, kan du lese brosjyre her:
/Portals/260/Brosjyre for Betakurs 2015.pdf

Tilbake