VEDLIKEHALDSARBEID PÅ EID KYRKJE


 
Eid kyrkje treng no ein god del vedlikehald.
M.a. må dører, dørstokkar, listverk og portalar og søyler totalrenoverast.
Samstundes skal ein skifte ut deler av kledning/treverk som har skader ellers på kyrkja og tårnet.
Arbeidet skal utførast samstundes som kyrkja vert måla.
Det er Dør- og Vindusvern AS, Vigra, som står for arbeidet - og prosjektet skal gjennomførast over ein 2-års periode.
I 2015 vil ein konsentrere seg om vestsida og sydsida på kyrkja, som er mest ver-utsette og nedslitne.