SELJUMANNAMESSE 4. OG 5. JULI


Laurdag 4. juli og søndag 5. juli er det Seljumannamesse med både pilegrimsvandring, konsertar og markering av 1000 års jubillet for kong Olav Haraldson (den heilage) si ilandstiging på Selja i 2015.

Søndagen vert det sjølvsagt også gudsteneste i klosteret, der biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, er predikant.

Mykje interessant og spanande å få med seg!

Sjå meir om program for aktivitetar og konsertar på linkane nedanfor:

Plakat 1 2015

Plakat 2 2015
Tilbake