VI INVITERER 6-ÅRINGANE TIL GUDSTENESTE


 
Alle som fyller 6 år dette året vert inviterte til gudsteneste i Eid kyrkje 31. mai. Der får dei m.a. boka "Tre i eit tre". 6-åringane vert også inviterte til ei samling på Kyrkjetunet 3. september - "Fyrsteklasses"
Sjå invitasjonen her:
/Portals/260/Brev til 6 åringane Eid kyrkje 2015.pdf