BUSSTUR TIL SELJUMANNAMESSA


 


Sokneråda i Eid arrrangerer kyrkjelydstur med buss til Seljumannamessa 5. juli 2015.
Dette er eit flott høve til å kombinere familietur til Selja med programmet på Seljumannamessa!
Meir infiormasjon om arrangementet og påmleidng finn du her:
Kyrkjelydstur Seljumannamessa 2015


Meld deg på - men ver tidleg ute!
Berre dei 48 første får plass i bussen - så  her er det først til mølla........!!!!