NY KYRKJEVERJE I STAD


Synnøve Smørdal Wiik

er tilsett som ny kyrkjeverje i Stad Kyrkjelege Fellesråd frå 01.01.2021.

Vi ynskjer vår nye sjef hjarteleg velkomen - og kjem tilbake med nærare presentasjon av Synnøve seinare.