Søndagsskule hausten 2015


Det blir mange familiegudstenester i Eid kyrkje i haust, men dei søndagane det er vanleg gudsteneste vil det bli gitt tilbod om søndagsskule i Eid kyrkjetun under preika.


Det blir mange familiegudstenester i Eid kyrkje i haust, men dei søndagane det er vanleg gudsteneste vil det bli gitt tilbod om søndagsskule i Eid kyrkjetun under preika.

Dato    Forteljar    Tekst
23. august    Marit M    Luk. 18.35-43 (Bartemeus)
11. oktober    Heidi    Rut
25. oktober     Kari Ann    Luk 15.11-32 (Den bortkomne sonen)
01. november    Åshild    Mat. 5.13-16 Helgemessesøndag
06. desember    Dag Inge og Benedikte    Joh. 14.1-11. Farshuset med dei mange rom og Jesus som Vegen
20. desember    Petter og Silje    Luk. 1.26-45. Maria og Elisabeth
Tilbake