Bispedømerådet sin "valgomat"


Valrådet i Bjørgvin har no fått laga ein valomat der veljarane kan bli betre kjende med dei leke kandidatane til bispedømerådet.

Klikk her for meir info
Tilbake