Myldredag for 2-åringane i Eid sokn


Myldredag for alle 2-åringane i Eid sokn på Eid kyrkjetun 26. september
 
VELKOMNE TIL MYLDREDAG FOR ALLE 2-ÅRINGANE! 

Vi har gleda å invitere alle i Eid sokn fødde i 2013 med familie,  til ei samling på Eid kyrkjetun laurdag 26. september kl. 13.00-14.30.

Alle 2 åringane skal få ei bordbrikke som har fine teikningar av kyrkjene i Eid, eit bordvers og ei kveldsbøn på. 

Program: 
  • ete graut
  • ha ei lita samlingsstund
  • synge
  • leike med såpebobler
  • dele ut bordbrikke.

På grunn av grauten er vi nøydde til å ha ei påmelding innan måndag 21. september på tlf. 57861755 eller e-post: kyrkjekontor@eid.kommune.no
Husk å gje beskjed om kor mange i familien som kjem og ev. allergiar t.d. mjølk. 
Pris: 50,- pr. vaksen for graut


Vennleg helsing
Asbjørn Eikenæs, musikalsk barne- og ungdomsarbeidar 
Heidi Isene, kyrkjelydsarbeidar