Ung Messe i Eid kyrkje


Ung Messe søndag 18. oktober kl. 20.00
 
Ung Messe i Eid kyrkje søndag 18. oktober kl. 20.00
Liturgar: Olaf Sigurd Gundersen og Beate Folkestad Osdal

Konfirmantane deltek


Musikk: Asbjørn Eikenæs m.fl.

EI GUDTSTENESTE Å GLE SEG TIL!