VEIT DU KOR MANGE SOM HAR KONTAKT MED KYRKJA PÅ EI VEKE?


 

 

Slår tilbake mot påstand om tomme kirker
Kirkeansatte er lei av å høre at kirken bare brukes til dårlig besøkte gudstjenester. Ny kartlegging dokumenterer at det skjer mer i ukedagene enn på søndager.

FAKTA: Kirkelig aktivitet
•6,3 millioner mennesker deltok i 2014 på gudstjenester i Den norske kirke, og det var i gjennomsnitt 93 personer til stede på hver gudstjeneste.
•1,6 millioner mennesker deltok på konserter og kulturarrangementer i kirkene i 2014. Det var i alt 12.862 slike arrangementer.
•I 2014 var det totalt 37.284 kormedlemmer i 1.700 kor.
•23.000 mennesker deltok i breddetiltakene i trosopplæringen: Baby- og barnesang, 4-årsbok, Lysvåken og Tårnagenter.
•Det var 2.380 tilbud om eldretreff, og 2.132 tilbud om andre diakonale tilbud.
•613 menigheter har organisert besøkstjeneste, og det ble registrert 48.691 besøk i 2014.
•Det var 757 sorggrupper og 146 samlivsgrupper.
•Det ble i 2014 registrert 88.030 frivillige, ubetalte medarbeidere i Den norske kirkes menigheter.
•Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Den norske kirke

Les heile artikkelen i Vårt Land her:
http://www.vl.no/nyhet/sl%C3%A5r-tilbake-mot-p%C3%A5stand-om-tomme-kirker-1.424582