Adventsverkstad på Eid kyrkjetun 12. desember


Adventsverkstad for alle 5-åringane i Eid kommune!

 

VELKOMNE TIL ADVENTSVERKSTAD FOR 5-ÅRINGANE MED FAMILIAR!

Vi samlast på Eid kyrkjetun laurdag
12. desember kl. 13.00 -14.30.
 
Program:
* Formingsaktivitetar: Vi lagar stjernebilete, fuglemat, engel og julemerkelappar.
* Vi syng julesongar
* Vi høyrer julefortellinga
* Enkel servering
 
Ta med familien og kom på ei koseleg førjulssamling!
Sei ifrå dersom de har behov for tilrettelegging med mat eller anna.
 
For at vi skal ha nok utstyr og mat, er det påmeldingsfrist innan måndag 7. desember.
Påmelding på e-post til  kyrkjekontor@eid.kommune.no eller på telefon 57 86 17 55.
Fint om de seier kor mange i familien som kjem når de melder dykk på.
 
Vel møtt til ei koseleg adventssamling med heile familien!
 
 
Med venleg helsing
Kateket, Beate Folkestad Osdal
Musikalsk medarbeidar, Asbjørn  Eikenæs
Trusopplærar, Heidi Isene