EVALUERING AV KYRKJEVALET


 

KYRKJEVALET SETT UTANFRÅ

Kyrkjevalet i september er no ferdig evaluert. KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, har sett punktum i rapporten Polarisering og kontinuitet.

Alle vala etter demokratireforma, altså i 2009, 2011 og no i 2015, er analysert av forskarane. KIFO har no friskmeldt det kyrkjelege demokratiet, for utviklinga har gått i riktig retning, seier KIFOs forskar Pål Ketil Botvar.

Les heile rapporten her.

Les meir om evalueringa på kyrkja.no og på KIFOs heimeside.