Festgudsteneste 17. mai 2020


Festgudsteneste 17. mai 2020
v/Sokneprestane Olaf Sigurd Gundersen, Knut Gjengedal og Eli-Johanne Rønnekleiv
Organistane våre og fleire lokale musikkrefter deltek.