Vi er i gang igjen!


Sokneråda tek opp att aktiviteten

 

Smitteverntiltaka er no letta så pass at sokneråda tek opp at møteverksemda etter "korona-pausen"

Her bilete frå Totland sokneråd som hadde møte og synfaring i og ved Totland kyrkje tysdag 12. mai. Som de ser passar dei på å ha nødvendig avstand innbyrdes slik styresmaktene har tilråd.......

Frå venstre: Bjørn Holvik, Rune Langseth, Anny Totland, Einar Inge Hessevik, kyrkjeverje Kristen Hundeide, Alice Vedvik og leiar Mary Midtbø.
Fotograf: sokneprest Beate F. Osdal