ÅRSMELDINGANE FOR 2016 LIGG PÅ NETTSIDENE


 

Årsmeldingane for året 2016 er no godkjende i sokneråda og kyrkjeleg fellesråd.

Du finn årsmeldingane for Eid Kyrkjelege Fellesråd. Eid sokneråd, Stårheim sokneråd og Kjølsdalen sokneråd under sidene "sokna våre" på heimesidnene til Kyrkja i Eid.

Direktelinkar:
Årsmelding 2016 Eid kyrkjelege Fellesråd 
Årsmelding 2016 Eid og Heggjabygda 
Årsmelding 2016 Kjølsdalen sokn
Årsmelding 2016 Stårheim sokn