Graver


Stad kommune har 10 gravplassar, og alle blir forvalta av Stad kyrkjelege fellesråd.

Dei ti gravplassane er:
01 - Heggjabygda kyrkjegard
02 - Stokkenes gravplass
03 - Eid kyrkjegard
04 - Sambraut gravplass
05 - Stårheim kyrkjegard
06 - Kjølsdalen kyrkjegard
07 - Totland kyrkjegard
08 - Selje kyrkjegard
09 - Leikanger kyrkjegard
10 - Ervik kyrkjegard

 

Gravsøk


 

 

 

 

Gravminne

Familien står fritt til å skaffe gravminne, men gravminnet må vere slik at det ikkje bryt med reglane i Gravferdslova og reglane for kyrkjegardane i Stad. Kyrkja i Stad formidlar ikkje gravminne. Dei aller fleste vel å skaffe dette gjennom gravferdsbyråa. Kyrkjekontoret kan gje orientering om gjeldande regelverk for graver og gravminne.

Stell av graver

Dersom dei pårørande ynskjer det, kan kyrkja tilby stell av graver. Det må då opprettast ei stellavtale som skal dekke kostnaden med stell av grava.

Kyrkjekontoret kan orientere nærare om ulike alternativ og prisar for stell av graver.