Luke nr. 17


Asbjørn Eikenæs er kyrkjelydspedagog i Stad i ei deltidsstilling.

Advent luke 17

Han er m.a. med på Babysong, Stårheim barnekor, Soul Children og kveldsgudstenester. Resten av tida jobbar han ved Vaksenopplæringa i Stad.

Asbjørn er født i Stavanger i 1969, men flytta til Førde i 1980. Han har 3-årig lærarutdanning frå Volda Lærarhøgskule, samt årseining i Musikk og Kroppsøving. Han jobba i Førde som lærar i barneskulen frå 1997, men fytta til Eid i 2005.

Asbjørn likar å spele på fleire instrument, både gitar, piano, tverrfløyte, munnspel, trompet, saxofon, klarinett, blokkfløyte, munnharpe, shofar, fiolin og cello! Favorittidretten er volleyball, men han likar og å danse gammaldans, swing, salsa og tango, samt å fotografere og å male.

Asbjørn er svært allsidig, stødig og godhjarta. Det er veldig bra å ha Asbjørn er med i staben vår!

Tilbake