Eid Felleskor


Øving torsdagar kl. 19.00

 

Eid Felleskor øver i Eid kyrkje torsdagar kl. 19.00.

Vi treng både barnestemmer og vaksenstemmer i alle valørar.

Alle jenter, gutar, kvinner og menn med sans for kykjemusikalsk tradisjon - eller som berre er glade i å synge - er hjarteleg velkomne 

Kontaktperson: 
Ralph J. Cupper, tlf.: 908 81 265, e-post: kantor@eid.kommune.no