Resultat av Fasteaksjonen 2020


Tusen takk for støtta!
Vi har no fått resultatet frå årets aksjon, men det er framleis ikkje for seint å gje.

 

Så langt har våre sokn bidratt slik:

Selje sokn 12.262 kr
Leikanger sokn 24.517 kr       
Ervik sokn 5.167 kr     
Eid sokn 19.640 kr   
Stårheim sokn 3.563 kr  
Kjølsdalen sokn 3.353 kr  
Totland sokn 4.727 kr

Til saman 73.229 kr, som er eit fantastisk kjekt resultat, når vi ikkje kunne gå rundt på dørene.

 

https://www.fasteaksjonen.no/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/Dagfinn-02-4.mp4