KYRKJEVALET 2015


 
På denne sida kan du finne opplysningar om Kyrkjevalet 14. september for sokneråda i Eid.
I tillegg til å velje medlmer i sokneråda skal det også veljast medlemer til bispedømerådet

Det er no levert godkjende vallister for sokneråda og bispedømerådet.

På lenkene nedanfor kan du sjå vallistene for dei tre sokna i Eid + bispedømet:
Valliste Eid sokneråd
Valliste Stårheim sokneråd
Valliste Kjølsdalen sokneråd
Kandidatar til Bispedømerådet i Bjørgvin 2015

Det kyrkjelege manntalet, som viser kven som har røysterett ved kyrkjevalet, vert lagt ut til offentleg gjennomsyn på Eid Kyrkjekontor f.o.m. 10. august 2015 og fram til valdagen 14. september.

Frå og med 10. august og til og med 11. september er det høve til å førehandsrøyste
Eid Kyrkjekontor i åpningstida.


Sjølve kyrkjevalet ver halde samstundes med kommune- og fylkestingsvalet måndag 14. september (i eigne lokale)
Vallokale og opningstider er slik:
  
Eid valkrins    Eid Rådhus    kl. 09.00 - 20.00
Hjelle valkrins    Hjelle skule   kl. 14.00 - 19.00
Haugen valkrins    Haugen skule    kl. 14.00 - 19.00
Stårheim valkrins    Stårheim skule    kl. 14.00 - 19.00
Kjølsdalen valkrins    Kjølsdalen Montessoriskule kl. 14.00 - 19.00


Du kan også finne meir informasjon om Kyrkjeval og kandidatar her:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/