ÅPNE KYRKJER 2020


OPNE KYRKJER - MEN MED AVGRENSINGAR

 

Frå 1. juli til 15. august vert Eid og Selje kyrkjer opne frå kl. 10.00 til kl. 21.00. I tillegg kan dei som ønsker det få omvisning i Ervik kyrkje etter avtale.

På grunn av smittevernrestriksjonar bed vi om at besøkande ikkje nyttar kyrkjebenkane eller tek på utstyr og inventar i kyrkjene.

Av same grunn vert også kyrkjene sett i karantene 24 timar før gudstenester, gravferder og andre kyrkjelege handlingar. I DESSE KARANTENEPERIODANE ER KYRKJENE STENGDE!