Kyrkjedag for Nordfjord


Kyrkjedag for Nordfjord med utdeling av Frivilligprisen 2015 laurdag 17. oktober
 

Kyrkjedag for Nordfjord laurdag 17. oktober 2015 kl.10.40 - 16.35
med utdeling av Frivilligprisen 2015

Nordfjord prostiråd og Prosten i Nordfjord innbyr til kyrkjedag på Eid kyrkjetun 

"Saman vil vi… Ja, kva vil vi?"
Hovudgjestar er biskop Halvor Nordhaug og stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit

DAGSPROGRAM
(tilpassa ferje: Isane - Stårheim kl. 09.45, og Stårheim - Isane kl 16.50; Anda - Lote kl. 10.15 og Lote - Anda kl. 17.00,  Olldeide - Måløy kl. 09.10 og Måløy - Oldeide kl. 17.35)

10.40:Gudsteneste m/nattverd i Eid kyrkje, leia av prost Rolf Schanke Eikum og kantor Ralph Cupper. 
Predikant: Biskop Halvor Nordhaug.
11.30: Velkomst og kaffi/te + rundstykke
11.50: Føredrag: "Saman vil vi… Ja, kva vil vi?" v/biskop og stiftsdirektør 
13.10: Utdeling av Frivilligprisen 2014  
13.30: Middag og kaffi/te + kake
14.30: Felleseminar  
- Aktuelt v/ stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit.(30 min)
- Bli kjend med ny salmebok  .Vi syng og lærer litt om salmane . (30 min)
- Pause (15 min)
- Aktuelt  v/ biskop Halvor Nordhaug (30 min)
- Vi syng meir frå ny salmebok  (15.min) 
16.30: Felles avslutning (16.35: Slutt) 

Påmelding til kyrkjedagen går til kvart kyrkjekontor
Samla påmelding går så til Eid kyrkjekontor: kyrkjekontor@eid.kommune.no

Påmeldingsfrist: 12.10.15 kl.12.00
Deltakaravgift kr. 250,-. (som vi reknar med sokneråd / fellesråd dekkjer). 


Velkomen!

Roald Halsørleiar Nordfjord prostiråd
Rolf Schanke EikumProst i Nordfjord