Søndagstankar 10.05.2020


v/Stine Kiil Saga, Kapellan i Haslum menighet

Preiketekst: Joh 15,1-8

Denne gongen har vi lånt søndagstankar frå https://nettkirken.no/

 

1 Eg er det sanne vintreet, og Far min er vinbonden.2 Kvar grein på meg som ikkje ber frukt, tek han bort, og kvar grein som ber frukt, reinsar han så ho skal bera meir frukt.3 De er alt reine på grunn av det ordet eg har tala til dykk.4 Ver i meg, så er eg i dykk. Som greina ikkje kan bera frukt av seg sjølv, men berre når ho er på vintreet, slik kan heller ikkje de bera frukt viss de ikkje er i meg.5 Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingen ting gjera.6 Den som ikkje blir verande i meg, blir kasta ut som ei grein og visnar. Greinene blir samla saman og kasta på elden, og dei brenn.7 Blir de verande i meg, og blir orda mine verande i dykk, så be om kva de vil, og de skal få det.8 For ved dette lyser herlegdomsglans om Far min, at de ber mykje frukt og blir mine læresveinar.

Trærnes hemmelige liv

Visste du at trærne er sosiale vesener som blant annet deler næringen med artsfrender gjennom røttene sine, så de kan skape et miljø der de tar kjærlig ansvar for hverandre og bli gamle? Dette skriver skogforvalteren Peter Wohlleben om i boka «Trærnes hemmelige liv». Sammen står de sterkere. Ett tre gjør ingen skog. Alene kan ikke et tre skape noe jevnt klima og det er vergeløst utsatt for vær og vind, men flere trær sammen gjør at de kan skape et miljø der de kan stå beskyttet og bli gamle.

Når Jesus snakker til disiplene sine rett før han skal dø, bruker han flere bilder for å forklare disiplene hvem han er og hva som skal skje med både han og fellesskapet. I søndagens tekst sier han «Jeg er vintreet, dere er greinene», og utbroderer hvordan et vintre må beskjæres og ordnes med for at det skal bære frukt. Et annet sted i evangeliene sammenlikner Jesus gudsriket med et bittelite sennepsfrø som vokser opp og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.

Begge disse bildene forteller meg at vi også får være en del av trærnes hemmelige liv. Som gren på vintreet kan vi hente næring og beskyttelse. Vi kan bygge rede i skyggen når vi trenger det og vi kan bære frukt til det beste for Gud og for hverandre. Men som greiner kan vi ikke bære frukt av oss selv, minner Jesus oss på. Vi trenger stammen, vi trenger nettverket av røtter. For ett tre gjør ingen skog.

La dette bli vår bønn denne uka:
La våre henders nakne tre
Få blomst og blader
La våre liv få bære frukt
Til legedom for andres sår

Norsk salmebok 678 Vi rekker våre hender frem. Tekst: Svein Ellingsen.