DEN GODE ARVEN FRÅ MARTIN LUTHER


 

HELSING FRÅ BISKOPEN I BJØRGVIN:

Den 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 teser mot avlatshandelen. Dermed startet den rekken av begivenheter som vi i dag kaller «reformasjonen», og som kom til å endre ikke bare kirkelivet, men også samfunnslivet i Europa på flere måter.

Bortsett fra kristningen av Norge rundt år 1000 er det ingen annen begivenhet som har hatt så mye å si for hva vi nordmenn tror og hvordan vi lever sammen som nettopp reformasjonen. Det er derfor all mulig grunn til å markere 500-årsjubileet for denne begivenheten i 2017.

Den store oppdagelsen

I dette jubileumsåret skal vi takke for og fornye det aller viktigste i arven fra Martin Luther, nemlig hans gjenoppdagelse av evangeliet om Guds nåde. Etter en lang tids kamp fant han fram til at vi ikke blir rettferdige for Gud ved våre gode gjerninger og fromhetsøvelser, men bare på grunnlag av Jesu liv, død og oppstandelse. Og vi får ta imot dette som en gave gjennom dåpen og troen. Luther beskriver senere i livet det sentrale i sitt reformatoriske gjennombrudd slik: «….at vi ikke ved gjerninger, men gjennom troen på Kristus blir rettferdige og salige».

Senk skuldrene

Dette evangeliet om nåden er et godt budskap også for mennesker i vår tid. Mange, og ikke minst ungdom, opplever å bli møtt med både egne og andres forventninger om å lykkes med skole, karriere, utseende og sosial status. Her blir enhver sin egen lykkes smed. Summen av alt dette kan lett oppleves som nådeløse krav, og mange kjenner at de kommer til kort og strever med å finne en mening og et grunnlag for livet som holder uansett om de lykkes eller ikke. Til dem som kjenner det slik, tror jeg Luther ville ha sagt: Senk skuldrene, rekk fram dine tomme hender, og ta imot det Gud vil gi deg: Nåde, tilgivelse for syndene, og et liv i fellesskap med Gud som varer også etter døden.

Gud er barmhjertig mot oss, og vi er alle kalt til å gi Guds barmhjertighet videre i ord og handling. Våre gode gjerninger er i høyeste grad nødvendige, men de skal ikke gjøres for å vinne fortjeneste og frelse hos Gud, men fordi vår medmennesker trenger dem.

Viktige impulser for det norske samfunnet

Arven etter Luther og reformasjonen inneholder også mye mer, for eksempel hans lære om at alle kristne har ansvar for menighetens liv, og at det kristne livet skal leves på det stedet vi er satt i verden og ikke i klosteret. Her ligger sterke impulser som har vært viktige for at det norske samfunnet i dag er preget både av demokrati og en stor grad av likhet. Samtidig er ikke alt Luther sa og gjorde like verdifullt. Det gjelder særlig hans hatske utfall mot jødene på slutten av sitt liv. Dette må vi i dag ta entydig avstand fra og beklage.

Men mest av alt skal vi i 2017 løfte fram og forkynne det evangelium som frigjorde Luther og som også kan frigjøre oss: Frelsen kan bare Gud gi oss, ufortjent og av nåde. Det viktigste i livet er ikke hva vi får til, men hva vi får.

Halvor Nordhaug
-
Biskop i Bjørgvin-

 

-------------------------------------------------------

 


 

Lutherfestdagar i Reformasjonsbyen Bergen 3. -7. mars 2017

I 2017 skal Luther og reformasjonen markerast over heile verda.  Bergen har status som Noregs reformasjonsby og inviterer til Lutherfestdagar 3. – 5. mars.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år sidan den tyske munken Martin Luther offentleggjorde sine berømte avlatsteser i Wittenberg, noko som skulle vise seg å forandre store deler av verda. Reformasjonsbyen Bergen er Noreg sin representant i eit nettverk av 68 europeiske byar.

Vi vil:

- synleggjere spor av reformasjonen i samfunnet,

- Feire dei gode fruktene av reformasjonen

- Gje impulsar til debatt om våre samfunnsverdiar

 

Bli med på festen og få med deg dette:

Fredag 3. mars: Luthernatt: SalmeFest i Domkirken, Historiske vandringar i reformasjonsbyen, Omvising i Kirkekunstsamlingen på Universitetsmuséet, Thank God it’s Friday (TGIF) ungdomstreff i St. Jakob, Preike- kappleik på «Østre»,  Forteljarteater – Helga Samset og Arve Henriksen, Konsert –Improvisasjon over reformasjonens musikalske arv på «Østre».

Laurdag 4. mars: - Reformasjonsbussen på Torget - til randa fylt av historiar frå si europeiske reformasjonsløype.
Kl. 11 - Lutherland opnar i Nykirken/Barnas Katedral
Kl. 13 - Offisiell opning av Reformasjonsbyen Bergen på Torgalmenningen med Salmestafett frå kl 12.30.
Kl. 15 - Et samfunn i oppbrot - kva gjer det med oss? Samtale om reformasjonens verdiar i Universitetets Aula
Kl. 20 - Jubileumsframsyning i Johanneskirken – kor, orkester, band, solistar
Kl. 22 – Nachspiel/konsert for ungdom i St. Jakob kirke

Sundag 5. mars:
Kl. 11 - Barnas festgudsteneste i Nykirken – Barnas Katedral
Kl. 11 - Festgudsteneste i Domkirken med framføring av Reformasjonskantanten av Bach.
Kl. 13 - 14 - 15 - KODE sin religiøse kunst - omvising
Kl. 16 – Har vi mista vårt medvit om kulturarven?   Debatt på Litteraturhuset
Kl. 18 - Tysk gudsteneste – replika frå 1897 - Mariakirken

Progressive protestantar? 
            - Lutherforskingsdagar

Mandag 6. mars: Kyrkjekunst før og etter reformasjonen. Konferanse og folkemøte

Tirsdag 7. mars:   Reformasjonen - ei vellukka eksportvare? Konferanse og folkemøte
                                                                                               Misjon – diakoni – bistand     

----------------------------------------------------------

Teser i tida – ei dør for publisering av aktuelle påstandar

Har du ein påstand du vil ha fram? Noko som ligg deg på hjarta som du vil diskutera? I heile 2017 vil organisasjonar, institusjonar og folk flest få presentert sine "teser" på frukostmøte, i byrom og på nett. Det er Reformasjonsbyen Bergen 2017 som står bak dette saman med Kirkens bymisjon.

Forteljinga om reformasjonen startar med at Luther slo opp tesene sine på kyrkjedøra i Wittenberg i 1517 og starta ein offentleg debatt. Med prosjektet «Teser i tidea» ønskjer Reformasjonsbyen Bergen å skape ein arena for open debatt om aktuelle samfunnsspørsmål, inspirert av reformasjonen.

Les meir på kyrkja.no/bjorgvin