KYRKJELYDSPEDAGOG/KYRKJELYDSARBEIDAR 2. GONGS UTLYSING


 

2. GONGS  UTLYSING

Eid Kyrkjelege Fellesråd søkjer kyrkjelydspedagog/kyrkjelydsarbeidar i 60% stilling frå 1. august 2017.

Sjå utlysingstekst, vilkår, kvalifikasjonar, m.m. på lenka nedanfor:

/Portals/260/Utlysing%20kyrkjelydspedagog%20heimeside%202017%202.pdf